nieuws

Onderlinge ‘s-Gravenhage houdt productie op peil

Financiële planning

Onderlinge ‘s-Gravenhage heeft vorig jaar de verkoop van levensverzekeringen licht weten te vergroten tot € 51,2 mln. De maatschappij, grotendeels actief op de markt voor individuele levenpolissen, onttrekt zich daarmee aan de marktbrede neergang in de individuele levenproductie: die is in 2012 met 22% gedaald.

Onderlinge ‘s-Gravenhage houdt productie op peil

Door de moeilijke marktomstandigheden staan de marges in de levenmarkt onder druk, ervaart ook de Haagse verzekeraar: “De Onderlinge ‘s-Gravenhage heeft dan ook maatregelen genomen om haar processen op belangrijke onderdelen efficiënter in te richten en zo een structurele verlaging van de kosten mogelijk te maken.” Dat heeft geleid tot een reorganisatie, die inmiddels is afgerond. Het aantal medewerkers is de afgelopen twee jaar teruggebracht van 264 naar 232.
Dat heeft nog niet voor een winststijging gezorgd, onder meer doordat afvloeiingsregelingen de personeelskosten nog deden stijgen. Het resultaat na belasting is vooral door lagere beleggingsresultaten uitgekomen op € 15,4 (18,9) mln. De solvabiliteit is wel gegroeid tot 409% (402%). De maatschappij stelt € 5,5 mln beschikbaar voor winstdeling.
Het brutopremie-inkomen is licht gedaald tot € 159 (160) mln, al wijst de onderlinge erop dat in 2011 een eenmalige winstkoopsom werd geboekt van € 7,1 mln. Als die buiten beschouwing wordt gelaten, is de koopsomproductie gestegen tot € 41,4 (38,4) mln. De periodieke premieproductie is toegenomen tot € 118 (114) mln.
Verder wijst de Onderlinge ‘s –Gravenhage erop dat het aantal afkopen aanzienlijk is toegenomen. Dat kostte de maatschappij vorig jaar € 24,6 (16,9) mln.

Reageer op dit artikel