nieuws

Monuta uit de rode cijfers

Financiële planning

Vooral aanzienlijk betere beleggingsresultaten hebben ervoor gezorgd dat Monuta vorig jaar weer zwarte cijfers heeft geschreven. Boekte de uitvaartverzekeraar en -verzorger in 2011 nog een verlies van € -12,7 mln, vorig jaar boekte het bedrijf een een winst van € 20,6 mln. De omzet steeg met 22,3% tot € 276,4 mln.

Monuta uit de rode cijfers

Het netto resultaat van het uitvaartbedrijf verbeterde van € -3,8 mln in 2011 naar € 1,7 mln vorig jaar door lagere kosten en een groei van het aantal crematies met 3,5%. In totaal bleef het aantal uitvaarten nagenoeg stabiel na jaren van daling.
Het netto resultaat van het verzekeringsbedrijf bedroeg in 2012 € 18,9 mln (2011: € -8,9 mln). Die omslag is goeddeels te verklaren door betere koersresultaten. Leverden de beleggingen in 2011 nog een verlies van € -16,3 mln op, vorig jaar werden dezelfde cijfers in het zwart geschreven. De bruto produktie steeg met 32,2% tot € 644,6 mln, voornamelijk door een sterke groei van de online verkopen en een versterking van de positie in de intermediaire markt. De verzekeringsportefeuille is met ruim 50.000 polissen toegenomen. Monuta bedient nu 1,25 miljoen verzekerden met een totaal verzekerd kapitaal van  € 5,3 mld.
Monuta verwacht met een focus op het lokale ondernemerschap haar markaandeel voor het uitvaartbedrijf dit jaar  te vergroten, maar is voorzichtiger voor de verzekeringstak. “De verkoopresultaten (…) in de eerste maanden geven reden tot vertrouwen”, aldus Monuta. “De nieuwe, provisieloze wereld is echter nog te onzeker om voorspellingen te doen.”
In februari kondigden Monuta en concurrent Yarden aan te wilen gaan fuseren. Het onderzoek hiernaar verloopt volgens Monuta volgens plan, maar de uitvaartverzekeraar doet verder geen uitspraken over de gevolgen van de fusie.

Reageer op dit artikel