nieuws

Kamer akkoord met soepeler omzetten hypotheek

Financiële planning

Kamer akkoord met soepeler omzetten hypotheek

De Tweede Kamer heeft de motie van CDA-lid Raymond Knops aangenomen waarin wordt voorgesteld dat iedereen die voor 1 april een aanvraag heeft ingediend voor het omzetten van zijn aflossingsvrije hypotheek in een spaarhypotheek, nog recht heeft op volledige fiscale aftrek van de hypotheekrente.

De rente op nieuwe (bank-)spaarhypotheken is sinds 1 januari niet meer aftrekbaar. Tot 1 april gold een overgangsregeling voor huizenbezitters met een aflossingsvrije hypotheek: zij konden hun lening nog zonder consequenties omzetten. De aanvraag moest dan uiterlijk eind maart zijn geaccepteerd.
Omdat begin maart pas duidelijkheid kwam over de inhoud van de overgangsregeling, had Knops gevraagd om een versoepeling. Consumenten en geldgevers hadden anders te weinig tijd om een keuze te kunnen maken en aanvragen volledig af te ronden, zo vond de CDA’er. De Kamer is dat met hem eens: zijn motie is dinsdag aangenomen.
Hypotheekklanten van wie de aanvraag niet voor 1 april was afgerond, kunnen nu alsnog van de regeling gebruikmaken. Ze moeten dan wel bewijs tonen dat ze voor 1 april om omzetting gevraagd hebben: het gaat dan om een schriftelijk bericht waarin het verzoek wordt afgewezen of berichten waarin wordt aangegeven dat de aanvraag administratief niet meer tijdig kon worden afgehandeld. Dat bericht mag afkomstig zijn van bank, verzekeraar of adviseur. Voorwaarde is wel dat de aangevraagde omzetting uiterlijk op 31 december van dit jaar is gerealiseerd.

Reageer op dit artikel