nieuws

Geen bewijs voor kartelvorming in hypotheekland

Financiële planning

Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen voor kartelvorming op de hypotheekmarkt. Dat blijkt uit een studie van de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de nieuwe toezichthouder die sinds 1 april de krachten heeft gebundeld van de Consumentenautoriteit, NMa en OPTA. Wel constateert de ACM dat de winstmarges op hypotheken fors zijn opgeschroefd door geldverstrekkers.

Geen bewijs voor kartelvorming in hypotheekland

De strengere eisen om banken crisisbestendiger te maken leiden sinds de kredietcrisis volgens ACM tot hogere winstmarges op hypotheken. “Dat Nederlandse banken hun balansen moeten versterken om crisisbestendiger te worden, kost consumenten geld”, zegt Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter van de ACM.
De winstmarges van de banken op verstrekte hypotheken zijn na de kredietcrisis in 2008 gestegen met gemiddeld 0,24 tot 0,74 procentpunt. Dit betekent voor een consument die na de crisis een hypotheek afsluit van bijvoorbeeld € 200.000, de bruto hypotheeklasten met  € 40 tot  €123 euro per maand hoger zijn.
Aanleiding voor de studie was het vertrek van spelers op de Nederlandse hypotheekmarkt waardoor consumenten minder keuzes hebben. Uit de studie blijkt wel dat er nauwelijks sprake is geweest van toetreding in de afgelopen jaren. Vervolgonderzoek moet duidelijk maken wat er voor nodig is om de bestaande drempels weg te nemen voor buitenlandse banken en andere aanbieders om actief te worden op de Nederlandse hypotheekmarkt.

Fonteijn: “De huidige situatie op de hypotheekmarkt is mede ontstaan doordat er nauwelijks nieuwe partijen toetreden, maar we weten onvoldoende waarom er geen nieuwe toetreders zijn en of je er iets aan kan doen. Dat gaan we onderzoeken, want nieuwe toetreding kan de problemen op de hypotheekmarkt helpen oplossen en concurrentie in de bancaire sector in zijn geheel verbeteren.”

Reageer op dit artikel