nieuws

Commissie voor schrijnende gevallen woekerpolisaffaire

Financiële planning

Een commissie onder voorzitterschap van Marten Oosting gaat kijken of de schrijnende gevallenregeling die de Stichting Verliespolis en de Stichting Woekerpolis Claim met zes verzekeraars hebben opgesteld goed wordt toegepast.

Commissie voor schrijnende gevallen woekerpolisaffaire

De Stichting Verliespolis, de Stichting Woekerpolis Claim en het Verbond van Verzekeraars (namens Achmea, Aegon, ASR, Delta Lloyd, Nationale-Nederlanden en SNS Reaal) hebben de Commissie Individuele Schrijnende Gevallen geïnstalleerd. Het instellen van zo’n commissie was een van de onderdelen in de overeenkomsten die de stichtingen met de verzekeraars hebben gesloten.
Op grond van de schrijnende gevallenregeling kan een polishouder die ernstige financiële schade heeft geleden en aan bepaalde in de regeling omschreven voorwaarden voldoet, aanspraak maken op een aanvullende vergoeding van zijn verzekeraar. Is een polishouder het niet eens met de toepassing van deze voorwaarden door de verzekeraar, dan kan hij zich wenden tot de commissie. Dat oordeel is bindend voor verzekeraar en polishouder. De commissie brengt de polishouder geen kosten in rekening.

Reageer op dit artikel