nieuws

Blok gaat niet in op oorzaken hoge hypotheekrente

Financiële planning

Minister Blok (Wonen en Rijksdiensten) onthoudt zich van een oordeel over de factoren die ertoe hebben geleid dat de hypotheekrente in ons land 1% hoger is dan in onze buurlanden. Blok schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer toe aan “een samenstel van factoren”. De minister denkt een renteverlagend effect te kunnen bereiken door pensioenfondsen en verzekeraars meer te betrekken bij het verstrekken van hypotheken.

Blok gaat niet in op oorzaken hoge hypotheekrente

De Kamer had Blok vorige maand gevraagd te reageren op de notitie van het Centraal Planbureau over de Nederlandse woningmarkt. Daarin worden capaciteitsrestricties voor banken, verminderde concurrentie en toegenomen risico’s als mogelijke oorzaken genoemd voor de hogere rente. DNB wijst op hogere kosten voor het aantrekken van vreemd vermogen. “Het is plausibel te veronderstellen, zoals DNB ook doet, dat de hogere hypotheekrente in Nederland wordt veroorzaakt door een samenstel van bovenstaande factoren. Daar komt nog bij dat door het grotendeels wegvallen van de kapitaalverzekeringen ten behoeve van de eigen woning het verdienmodel van de banken op deze markt onder druk staat”, schrijft Blok.
Hij verwacht dat de gewenste toetreding van institutionele beleggers (pensioenfondsen en verzekeraars) een oplossing kan bieden. “Ruimere funding verlaagt de kosten van het aantrekken van vreemd vermogen en schept ruimte voor een lagere hypotheekrente. Dit draagt bij aan herstel van de woningmarkt.”

Reageer op dit artikel