nieuws

‘Eenmalige’ crisisheffing mogelijk ook in 2014

Financiële planning

Op vrijdag 1 maart is bekendgemaakt dat om het begrotingstekort voor de jaren 2014 en verder weer onder de 3% van het bruto binnenlands product te brengen een aanvullend pakket aan maatregelen is opgesteld. Hierin is opgenomen dat de dit jaar geïntroduceerde ‘eenmalige’ werkgeversheffing (16%) voor hoge inkomens in 2014 wordt gecontinueerd.

‘Eenmalige’ crisisheffing mogelijk ook in 2014

Deze belasting wordt in 2013 geheven over het loon van werknemers die in 2012 meer dan € 150.000  aan salaris hebben ontvangen. De heffing vindt plaats over het loon boven de € 150.000. Het is de werkgever die deze 16% loonbelasting moet afdragen en hij kan die dus niet afwentelen op de werknemer. De 16% belasting moet worden aangegeven in de loonbelastingaangifte waarbinnen 31 maart 2013 valt. In de meeste gevallen zal dit de aangifte zijn die in april wordt ingediend en betaald.
Indien de ‘eenmalige’ maatregel wordt gecontinueerd, zal er in 2014 belasting worden geheven over het loon van 2013. En dat had nog wel eens extra vervelend kunnen uitpakken voor werkgevers.

Levensloop
Bij een tegoed van € 3.000 of meer op 31 december 2011 kan men tot het jaar 2022 gebruik blijven maken van de levensloopregeling. Vanaf het jaar 2013 vervalt de voorwaarde dat het levenslooptegoed slechts voor verlof opgenomen kan worden. Indien het volledige tegoed in 2013 opgenomen wordt, wordt slechts 80% van de waarde in het economische verkeer van de levensloopaanspraak op 31 december 2011 in aanmerking genomen voor de belastingheffing.
Het blijkt dat een groot aantal deelnemers gebruikt maakt van de mogelijkheid om het tegoed in 2013 in zijn geheel op te nemen. Hierdoor kan hun belastbaar loon dat jaar dus een stuk hoger zijn dan gebruikelijk.

Gelukkig heeft op 7 maart staatssecretaris Weekers van Financiën laten weten dat hij ervoor zal zorgen dat de crisisheffing zo wordt vormgegeven dat deze niet nadelig uitpakt voor diegenen die in 2013 gebruik maken van de levensloopregeling. In het bericht staat  “diegenen die in 2013 gebruik maken van de levensloopregeling”  maar ik ga ervan uit dat bedoeld is ” de werkgevers van degenen die in 2013 gebruik maken van de levensloopregeling”.

Reageer op dit artikel