nieuws

Bank moet zelf doelgroep voor Blokhypotheek bepalen

Financiële planning

Minister Blok (Wonen) heeft voorafgaand aan de presentatie van de ‘Blokhypotheek’, waarbij de huizenkoper de helft van de annuïtair af te lossen schuld kan teruglenen met een tweede lening, niet bij geldgevers gepeild of zij deze productvorm willen aanbieden. Dat moeten zij zelf beoordelen, net als aan welke groepen zij het product willen aanbieden, antwoordt Blok op Kamervragen van SP-lid Jansen.

Bank moet zelf doelgroep voor Blokhypotheek bepalen

Het ligt niet in de rede om na te gaan of er interesse bestaat voor het aanbieden van een tweede lening, zo schrijft Blok. “Dat is aan banken en andere financiële instellingen zelf om te beoordelen. De rijksoverheid moet zich niet in die afweging mengen.” Tot dusverre is niet bekend wie, en tegen welke voorwaarden, een annuïteitenhypotheek met tweede oplopende lening zal gaan aanbieden.
“De aflossingshypotheek met de tweede lening is niet op voorhand voor iedere groep consumenten geschikt”, aldus Blok, die verwijst naar het Bgfo, waarin is opgenomen dat de aanbieder moet bepalen voor welke doelgroep het product geschikt is. Risico’s moeten bij de risicobereidheid van de klant passenen duidelijk worden gecommuniceerd. “Deze vereisten kunnen tot gevolg hebben dat dit product aan bepaalde groepen consumenten niet actief wordt aangeboden en niet geadviseerd wordt aan een individuele consument wanneer dit niet passend is.”

Reageer op dit artikel