nieuws

AFM: aanpak betalingsachterstanden bij hypotheken verbeterd

Financiële planning

De AFM signaleert dat de manier waarop geldgevers omgaan met betalingsachterstanden van klanten is verbeterd. “Aanbieders werken aan een betere aanpak van betalingsachterstanden bij hypotheken. Ook geven ze aan meer aandacht te willen besteden aan het belang van de klant.” Desondanks heeft de toezichthouder wel wat aanbevelingen: “De AFM verwacht dat aanbieders verdere stappen zetten in het aanpakken van betalingsachterstanden en blijft dit de komende periode volgen.”

AFM: aanpak betalingsachterstanden bij hypotheken verbeterd

Geldgevers moeten meer maatregelen nemen om het klantbelang centraal te stellen. “Dit is belangrijk, omdat het aantal huishoudens met betalingsproblemen sterk is gestegen. Dit betekent dat aanbieders hun bedrijfsvoering op orde moeten hebben om enerzijds betalingsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen en anderzijds zorg te dragen voor een adequate aanpak om met huishoudens in de problemen te werken aan een passende oplossing.”
De AFM heeft bij 14 aanbieders onderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat zij zich bewust zijn van het groeiende aantal klanten met betalingsproblemen. “Juist bij een groeiend probleem wordt preventie belangrijker.” In een leidraad adviseert de toezichthouder dan ook om tijdig contact op te nemen met klanten bij wie betalingsproblemen dreigen. “Meer voorlichting aan klanten, bijvoorbeeld over wat ze kunnen doen bij potentiële problemen, kan preventief werken. Klanten kunnen ook een belangrijke bijdrage leveren aan het verkleinen of oplossen van betalingsproblemen.”
De AFM vindt verder dat een executieveiling te allen tijde voorkomen moet worden. “Omdat een executieveiling zelden in het belang van de klant is, zou een hypotheekaanbieder alles in het werk moeten stellen om die redelijkerwijs te voorkomen.”
 

Reageer op dit artikel