nieuws

‘Starter niet geholpen met woonakkoord’

Financiële planning

Mocht minister Blok (Wonen) de intentie hebben gehad om met het nieuwe woonakkoord starters op de woningmarkt te helpen, is dit volgens Hypotheekvisie mislukt. De hypotheekadviesketen vindt dat het akkoord tussen de coalitie en D66, ChristenUnie en SGP enkel meer onduidelijkheid oplevert. Het verbond van Verzekeraars hanteert een gematigder toon in haar commentaar.

‘Starter niet geholpen met woonakkoord’

Hypotheek Visie heeft berekend dat het voor starters net zo moeilijk blijft om een financiering aan te gaan, ondanks de mogelijkheid die nu is ingebracht om toch 50% aflossingvrij te kunnen lenen. Commercieel  directeur Willem Steenbeek: “Als de minister de fiscale aftrekbaarheid van het tweede leningdeel niet toestaat, dan blijft de situatie voor de starter moeilijk. Doordat over deze lening geen hypotheekaftrek kan worden genoten, leidt dit tot een hogere maandlast.”
Ook kan het voorstel er volgens hem toe leiden dat het voor een starter nog moeilijker wordt om in aanmerking te komen voor een hypotheek. “Het totaalbedrag dat hij maximaal kan lenen wordt lager. Het tweede leningdeel in de toets voor verstrekking van de financiering moet immers in box 3 meegenomen worden. Op basis van dit akkoord zou je kunnen spreken van rechtsongelijkheid. De starter krijgt een heel andere fiscale behandeling dan de mensen met een al lopende hypotheek. Een beleidsmatig uitgangspunt is niet vast te stellen. Het wordt er allemaal niet duidelijker op.”
Het Verbond van Verzekeraars stelt dat het woonakkoord “enkele scherpe kantjes”  van eerdere voorstellen afhaalt . “De financieringsvoorstellen voor starters bieden wellicht iets meer ruimte voor maatwerk, al zal de praktijk nog moeten uitwijzen in hoeverre daarmee de doorstroming op de woningmarkt wordt bevorderd”, aldus het Verbond. “Meer in zijn algemeenheid geeft het Verbond de voorkeur aan woonsparen vooraf om de financierbaarheid van woningen voor starters te verbeteren, in plaats van lenen om te kunnen aflossen.”
 

Reageer op dit artikel