nieuws

Rente aflossingsvrije hypotheek blijft niet aftrekbaar

Financiële planning

In het aangepaste plan voor de woningmarkt waarover VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP overeenstemming hebben bereikt, blijft het volledig en annuïtair aflossen van hypotheken binnen 30 jaar de norm. Er mag wel een aflossingsvrije lening worden gesloten tot 50% van de woningwaarde, maar de rente daarover is niet aftrekbaar.

Rente aflossingsvrije hypotheek blijft niet aftrekbaar

Wel kunnen nieuwe hypotheekklanten de rente over het hypotheekdeel waarbij wel periodiek wordt afgelost (minimaal 50%) aftrekken. Volgens de nu geldende regels moeten nieuwe klanten 100% aflossen om voor hypotheekrenteftrek in aanmerking te komen.
“Tevens wordt het mogelijk gemaakt dat bank en klant afspraken maken over de aflossingstermijn van de tweede lening (de aflossingsvrije hypotheek, red.). Hierdoor kan de looptijd worden verlengd naar bijvoorbeeld 35 jaar”, aldus minister Blok van Wonen en Rijksdiensten. Om de drempel voor starters op de woningmarkt te verlagen, gaat de jaarlijkse overheidsbijdrage aan het stimuleringsfonds voor startersleningen omhoog van € 20 mln naar € 50 mln.
De huurstijgingen worden beperkt tot maximaal 1,5% boven inflatie voor inkomens tot € 33.614 en maximaal 2% voor inkomens tot € 43.000. Daarboven is de huurstijging maximaal 4% boven inflatie. De verhogingen worden ingevoerd per 1 juli. “De nog in te voeren verhuurdersheffing kan structureel meer dan volledig worden betaald uit de opbrengsten van de huurverhoging.”
Verder komt er een revolverend fonds voor energiebesparing “in de gebouwde omgeving” van € 150 mln, “aan te vullen met middelen vanuit de markt, zodat een totale investeringsimpuls van € 600 mln wordt bereikt.” De btw op verbouwingen en renovatiewerken in bestaande bouw gaat per 1 maart voor een jaar omlaag naar 6%.
De maatregelen kosten de overheid de komende vijf jaar € 1,25 mld extra vergeleken met het regeerakkoord. ” Volgens Blok zullen die extra kosten worden gedekt door nog te nemen andere maatregelen. “We realiseerden ons bij de totstandkoming van het regeerakkoord dar er zeer ingrijpende maatregelen nodig zijn om Nederland weer op orde te brengen. Daarbij hielden we er rekening mee dat we op sommige onderdelen water bij de wijn zouden moeten doen. Dat hebben we gedaan”, aldus de minister over het akkoord.

Reageer op dit artikel