nieuws

Nieuwe hypotheekregels, soms opmerkelijke uitkomst

Financiële planning

Per 2013 zijn er nieuwe regels voor hypothecaire leningen ingevoerd. Naar aanleiding van onderstaand voorbeeld kan men zich afvragen of de uitwerking op dit punt de bedoeling is.

De heer Groen koopt in 2013 zijn eerste eigen woning voor € 400.000. Hij heeft een hypothecaire lening van € 350.000 afgesloten, die hij op basis van een 30-jarige annuïteit aflost.
In 2014 verliest hij zijn baan en kan hij de lasten voor de lening niet meer volledig betalen. Dat er eind 2014 sprake is van een achterstand in aflossingen is fiscaal geen probleem. De lening blijft een box 1-lening. Eind 2015 vindt de heer Groen een nieuwe baan met een lager salaris. Hij houdt een probleem met het volledig betalen van de rente en aflossingen van de leningen en zet daarom de woning begin 2016 te koop. De verkoop van de woning wil niet lukken en de heer Groen betaalt zo veel mogelijk rente en aflossing aan de bank. Helaas houdt hij een kleine achterstand. Fiscaal is dit nog steeds geen probleem.
Als in 2019 sprake is van een hogere schuld dan deze op basis van de 30-jarige annuïteit had moeten zijn, zal de lening naar box 3 verhuizen. Hierdoor is de rente niet langer fiscaal aftrekbaar. Gelukkig wordt de woning medio 2019 verkocht voor € 360.000 en kan de heer Groen de hypothecaire lening en de achterstallige rente en aflossingen betalen.
Levenslang
De heer Groen koopt eind 2019 een kleinere woning en heeft een lening van € 200.000 nodig. De nieuwe wetgeving leidt dan tot een opmerkelijke uitkomst. De heer Groen heeft bij de verkoop van de woning geen eigenwoningschuld en daardoor realiseert hij een eigenwoningreserve van € 360.000. Als hij een lening aantrekt voor de nieuwe woning dan zal de rente op deze lening fiscaal niet aftrekbaar zijn.
Nu zou je denken dat het probleem op te lossen is doordat de heer Groen eerst drie jaar gaat huren  waardoor hij zijn eigenwoningreserve kwijtraakt. Maar niets is minder waar, in de wet (artikel 3.119e  lid 5) is opgenomen dat de nieuwe eigenwoning schuld van de heer Groen altijd wordt verminderd met de schuld die ooit in box 3 terecht is gekomen. Gevolg: hij is levenslang de renteaftrek over dit bedrag kwijt!
 

Reageer op dit artikel