nieuws

Hypotheker: woonakkoord levert niets op

Financiële planning

Volgens adviesketen De Hypotheker is het politieke akkoord over de woningmarkt wat betreft de soepeler hypotheekregels niets meer dan een wassen neus. “Men spreekt al dagen over iets wat binnen het huidige belastingplan ook al mogelijk is!”

Hypotheker: woonakkoord levert niets op

Volgens de bestaande regels konden huizenkopers ook al 50% van de hypotheeksom aflossingsvrij lenen, meent de keten. “Dat had en heeft dan wel tot gevolg dat er geen hypotheekrenteaftrek over dat leningdeel mogelijk is. Dat was zo en dat blijft zo! Hiermee wordt de woningmarkt niet geholpen. De extra ruimte die er komt voor startersleningen beoordeelt De Hypotheker wel als een kleine verbetering.”
Volgens marketingmanager Leslie Hogeveen hebben de maatregelen nauwelijks een stimulerende werking op starters: “De oorspronkelijke ideeën, om te werken met een fictief, fiscaal annuïtair aflossingschema van de totale hypotheek zouden dat wel hebben bewerkstelligd.” Hoogeveen voorziet wel goedgevulde Hypotheker-vestigingen: “De behoefte aan advies en toelichting neemt alleen maar toe. Ik verwacht dat de enorme drukte waar wij al sinds het regeerakkoord mee te maken hebben voorlopig zal aanhouden.”

Reageer op dit artikel