nieuws

Dela past kostenmodel aan

Financiële planning

Dela gaat na overleg met de AFM het kostenmodel voor de klant aanpassen. Nu betaalt de coöperatie de advies- en distributiekosten voor nieuwe leden, maar vanaf 1 mei moet de consument dat zelf betalen. Volgens Dela zag de toezichthouder in november nog geen problemen met het model, maar is de mening van de AFM inmiddels veranderd.

Dela past kostenmodel aan

Voor het online of via de post sluiten van een polis bedragen de distributiekosten € 44. Sluiten via telefoon of persoonlijk advies kost respectievelijk € 65 en € 199 aan advies- en distributiekosten. “Dela staat voor laagdrempelige producten die voor iedereen bereikbaar en betaalbaar zijn. Daarom neemt Dela als coöperatie deze kosten voor haar rekening”, licht de maatschappij toe in het dienstverleningsdocument.
Maar per 1 mei worden de kosten toch bij de klant in rekening gebracht. “Omdat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil dat consumenten die kosten zelf betalen, wordt onze werkwijze momenteel aangepast”, meldt Dela aan de klant. “We hebben in november met de AFM gesproken en hebben toen de indruk gekregen dat het geen probleem was”, zegt manager Corporate communicatie Martin Kersbergen. Eind december kwam de toezichthouder echter met de mededeling dat het niet rekenen van advieskosten ontduiking zou zijn van het provisieverbod. “Dat kwam voor ons uit de lucht vallen”, aldus Kersbergen. “We zijn daarom in januari weer om de tafel gaan zitten en toen bleek dat de mening van de AFM inderdaad was veranderd. Ondanks dat wij vinden dat het juist is wat wij doen, kiezen we er toch voor om onze werkwijze aan te passen. We zien een gerechtelijke procedure niet zitten en zijn er niet op uit om iets anders te gaan doen dan wat volgens de regelgeving de bedoeling is. We hebben er alleen tijd voor nodig om de aanpassingen door te voeren.”
Intern zal nu onderscheid gemaakt moeten worden tussen het geven van algemene informatie en het geven van advies. “Dat onderscheid heeft gevolgen voor heel veel zaken in onze organisatie. Het is van belang dat steeds duidelijk is wanneer het nog om algemene inlichtingen gaat en wanneer om advies dat op de specifieke situatie van de klant is gericht. We moeten alles opnieuw gaan berekenen”, aldus Kersbergen. Dela houdt contact met de AFM om te kijken of de nieuwe werkwijze volgens de regels is. “De gesprekken verlopen constructief en in een goede sfeer. Zij zien ook wel in dat het voor ons lastig is om nu alles te veranderen.”
 

Reageer op dit artikel