nieuws

Consument verlangt vooral naar inzicht

Financiële planning

Meer dan ooit heeft de consument op dit moment behoefte aan inzicht in de eigen financiële situatie. Goede opgeleide adviseurs kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Het waren twee van de uitkomsten van een masterclass die Legal & General onlangs voor 90 financieel adviseurs organiseerde. Eén manager van deze verzekeraar pleitte zelfs voor een wettelijke plicht om de werkelijke koopkracht van vermogen transparant te maken.

Consument verlangt vooral naar inzicht

Tijdens de masterclass spraken Theo Krins (Manager Vermogensadvies Legal & General), Bob Hendriks (Hoofd Retail Distributie Nedeland bij BlackRock) en D & O-directeur Jurjen Oosterbaan Martinius over het onderwerp vermogensopbouw. Krins deed een pleidooi om “als sector” veel meer te communiceren vanuit het begrip koopkracht. “De gemiddelde consument heeft geen enkele notie wat inflatie op langere termijn met de koopkracht van vermogen doet. (…) Ik zou er voorstander van zijn indien de wetgever bij uitkeringen die in de toekomst plaatsvinden, aanbieders en adviseurs zou verplichten om ook informatie te geven over wat deze nominale uitkering voor de consument betekent naar verwachte koopkracht.”
Bob Hendriks refereerde aan een onderzoek dat vermogensbeheerder BlackRock vorig jaar onder 11.000 beleggers in 6 landen uitvoerde en waaraan in ons land bijna 2.100 mensen deelnamen. “Consumenten hebben geen gevoel voor de bedragen die nodig zijn voor een goede oudedagsvoorziening. Iemand die op 65 jaar een 20-jarige lijfrente wil ontvangen van jaarlijks € 41.400 zal op 65-jarige leeftijd daarvoor een vermogen moeten hebben opgebouwd van € 572.114. (…) Het is dus belangrijk dat consumenten zo vroeg mogelijk geholpen worden bij het inzicht in hun financiële toekomst.”
Volgens Oosterbaan Martinius hebben consumenten er best begrip voor dat prognoses  kunnen afwijken van de realiteit. “Maar waar de consument geen begrip voor heeft, is wanneer niemand hem tijdig hierover informeert. Ik denk dat het geven van inzicht in de komende tijd vaker een zelfstandig dienstverleningsproduct zal worden. De consument lijkt hieraan behoefte te hebben en is ook bereid hiervoor te betalen.”

Reageer op dit artikel