nieuws

Independer en Dazure hebben alle vertrouwen in ‘postcode-ORV’

Financiële planning

Het College voor de Rechten van de Mens gaat onderzoeken of selectie op basis van postcode, zoals gebeurt bij de Finvita-risicopolis van Independer.nl en Dazure, kan worden gezien als een vorm van discriminatie. Jan Donselaar van Dazure verwacht geen consequenties. “Dit product deugt.”

Independer en Dazure hebben alle vertrouwen in ‘postcode-ORV’

Dazure ontwikkelde het product waarbij de premie (deels) op basis van de postcode van de verzekerde wordt vastgesteld samen met Independer.nl. Risicodrager is Leidsche Verzekeringen. Voor het bepalen van de premie zijn de postcodegebieden in ons land verdeeld in vijf risicocategorieën, ervan uitgaande dat de woonomgeving van de verzekerde direct van invloed is op de levensverwachting.

Kamervragen
‘Is dat geen discriminatie?’, vroeg de SP zich af in Kamervragen. Gisteren antwoordde minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën dat het College voor de Rechten van de Mens dit verder moet uitzoeken. Dijsselbloem schreef dat er geen wettelijke bepalingen zijn die verbieden dat de premie van een verzekering afhankelijk is van het postcodegebied. “Dit neemt niet weg dat de verzekeraar zich zal moeten houden aan de geldende regelgeving voor gelijke behandeling. Het is de vraag of het differentiëren in premie aan de hand van de postcode van de verzekerde indirect onderscheid op een wettelijk beschermde grond oplevert, zoals ras, nationaliteit of godsdienst.” Ook wordt de ‘subsidiariteit’ van de maatregel bekeken: kan het beoogde resultaat niet via andere, minder onderscheidmakende, wijzen bereikt worden?

Vertrouwen
Jan Donselaar van Dazure verwacht niet het product binnenkort uit de schappen te moeten halen. “De brief van de minister is erg genuanceerd. In de algemene pers werd net gedaan alsof hij postcodeselectie bij ORV niet toestond, maar dat zegt hij helemaal niet. Ons product deugt, wij hebben ons werk goed gedaan.” Joop Cohen van Independer.nl:  “Bij dit product gebeurt niets anders dan overal in de verzekeringswereld gebeurt: namelijk het principe van risicoselectie toepassen.”
De Finvita-risicopolis werd eind november geïntroduceerd. Sindsdien zijn ‘tientallen’ polissen verkocht.

Reageer op dit artikel