nieuws

Het klantbelang en de wassen neus

Financiële planning

De branche roept al enige tijd dat het klantbelang centraal wordt gezet; dat moet immers van het toezicht. Maar in de praktijk blijkt daar nog maar bitter weinig van terecht te komen.

Het klantbelang en de wassen neus

 

De AFM signaleerde het onlangs nog maar eens: “het vertrouwen in de financiële sector is nog niet terug” en bespeurt de (on)nodige worsteling. Daarbij mist de AFM “een kwetsbare en diepgaande dialoog met klanten en andere belanghebbenden over wat wel en nog niet goed gaat”.

 

Klantbelang

En dan krijg je zoiets als in de laatste Geldgids van de Consumentenbond. Die wond er geen doekjes om: “Haal je geld terug”. Om te vervolgen: “Wie zijn overlijdensrisicoverzekering voortijdig stopzet, loopt dikke kans dat de verzekeraar de premiepot in eigen zak steekt. Dat is bij wet verboden.”  In hun onderzoek  waren er maar zes aanbieders die een goede beoordeling scoorden, terwijl 28 aanbieders matig of slecht scoorden, redelijk eerlijk verdeeld over deze twee categorieën. Dit betekent dat nog minder dan een op de vijf aanbieders van dergelijke verzekeringen echt bezig zijn met het klantbelang. Want je kunt toch wel stellen dat het fatsoenlijk is dat de klant zijn geld terugkrijgt als hij te veel heeft betaald. Wanneer wordt dat eens de norm?

 

Keurmerken

Het Keurmerk Klantgericht Verzekeren is langzamerhand al aan zoveel aanbieders toegekend dat het niet echt onderscheidend meer is, en gezien het bovenstaande ook niet echt het bewijs van goed bezig zijn voor de klant. Gezien de begroting van het keurmerk en de belofte van continue monitoring mogen we er dus wel op rekenen dat de komende tijd weer wat keurmerken zullen worden geschrapt.

Maar zolang zelfs professionele aanbieders van productvergelijkingen nog vijf sterren geven voor een slecht product valt er nog heel wat te verbeteren. Niet alleen bij de aanbieders maar ook bij de instanties die deze aanbieders scherp zouden moeten houden. Anders zullen de klanten tegen een wassen neus blijven aankijken.

Jan Donselaar

Reageer op dit artikel