nieuws

Facultatieve stapt uit uitvaartverzekeringen

Financiële planning

Facultatieve stapt uit uitvaartverzekeringen

ASR neemt per 1 maart 2013 de verzekeringsportefeuille over van de Facultatieve Groep. Het gaat om een portefeuille van 70.000 uitvaartpolissen met een waarde van € 100 mln verzekerd kapitaal. Met de verkoop komt een einde aan de verzekeringsactiviteiten van de Facultatieve.

ASR brengt de uitvaartpolissen onder bij  ASR Levensverzekering N.V. De verzekeringsportefeuille bestaat voor een klein deel uit Franse uitvaartpolissen. Deze worden aan een derde partij verkocht.  “ASR heeft de ambitie om haar positie op de markt van uitvaartverzekeringen verder te verstevigen”, aldus Philipppe Wits, directeur Uitvaartverzekeringen. “De overname van deze gezonde verzekeringsportefeuille biedt ons veel synergievoordelen en bovendien een mooie kans om verder te groeien.”
De Facultatieve Groep gaat zich helemaal toeleggen op haar kernactiviteiten, zoals de exploitatie van crematoria. Henry Keizer, voorzitter van de raad van Bestuur van de Facultatieve Groep: “Door de huidige marktsituatie en de veranderende eisen, bijvoorbeeld ten aanzien van het toezicht en de verslaglegging, vraagt het verzekeringsbedrijf nadrukkelijk steeds meer managementaandacht. Voor ons was van het grootste belang dat de rechten van de verzekerden gehandhaafd blijven. In ASR hebben we vol vertrouwen.”

Reageer op dit artikel