nieuws

Beroep op NHG fors toegenomen

Financiële planning

Het aantal huishoudens dat vorig jaar noodgedwongen een beroep moest doen op de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is vorig jaar zeer sterk gegroeid. Maakten in 2011 nog 2004 huishoudens vanwege een gedwongen verkoop gebruik van de regeling, in 2012 deden in totaal 3.549 woningeigenaren een beroep op de NHG (+77%). De premie voor nieuwe garanties is per 1 januari 2013 verhoogd van 0,7 naar 0,85%.

Beroep op NHG fors toegenomen

De toename van het aantal verlieslatende verkopen is volgens de NHG conform de verwachtingen. Door de aanhoudend dalende woningprijzen is de opbrengst van de verkoop vaak lager dan de resterende hypotheekschuld. Ook de toegenomen populariteit van hypotheken met NHG is debet aan het grotere beroep op de regeling. 
Relatiebeëindiging (61%) en werkloosheid (16%) waren in 2012 de voornaamste oorzaken voor gedwongen verkoop. Het gemiddelde verlies per woning lag met € 34.000 op hetzelfde niveau als in 2011, de daling van de gemiddelde woningprijs ten spijt. Het stabiel blijven van het verlies per woning is volgens de NHG te danken aan het stimuleren van onderhandse verkoop in plaats van de meer verlieslatende veiling van woningen. Deze laatste methode werd vorig jaar bij 13% van de gedwongen verkopen gebruikt. Het jaar daarvoor werd een veiling nog bij een kwart van gevallen ingezet.
Het aantal verstrekte garanties daalde vorig jaar met een kleine 4% van 97.500 naar 93.700. Wel koos in 2012 ongeveer 90% van kopers binnen de NHG-kostengrens (€ 320.000) voor een lening met NHG. Voor woningverbetering nam het gebruik van de regeling fors af van 32.800 in 2011 naar 22.100 in 2012. De daling is volgens het waarborgfonds te wijten aan het feit dat woningverbetering niet meer volledig mee kan worden gefinancierd.  “De nieuwe hypotheekregels leiden ertoe dat ongeveer 40% van de investeringen uit eigen spaargeld moet worden betaald”, aldus NHG-directeur Karel Schiffer. “Door het ontbreken van voldoende eigen geld zullen veel eigenaren af moeten zien van woningverbetering. Dat is slecht voor de ontwikkeling van de kwaliteit en duurzaamheid van het particuliere eigenwoningbezit.”

Reageer op dit artikel