nieuws

Adfiz wil via rechter provisiebeloning afdwingen bij NN en Reaal

Financiële planning

Adfiz wil via rechter provisiebeloning afdwingen bij NN en Reaal

Adfiz bereidt een civielrechtelijke procedure voor tegen NN en Reaal. Beide maatschappijen willen eenzijdig de provisie op lopende complexe producten afschaffen. “Deze aanbieders handelen hiermee in strijd met de afspraken die zij zelf met het intermediair en de klant hebben gemaakt over de beloning voor de dienstverlening van de adviseur”, aldus de intermediairvereniging.

Dat is vanuit het perspectief van de klant niet aanvaardbaar, vindt Adfiz. “De klant heeft met de adviseur (al of niet expliciet) afspraken gemaakt over zijn dienstverlening en de wijze waarop de klant de dienstverlener daarvoor beloont. De aanbieder hoort in principe niet in deze relatie te treden. Door dit eenzijdig wel te doen, dwingen zij klanten binnen korte tijd massaal nieuwe afspraken met hun adviseur te maken.” Dat is voor de vereniging reden om een rechtszaak te starten.
Reaal maakt dit jaar de lopende contracten van complexe bancaire spaarproducten provisieloos. NN is van mening dat er bij bepaalde wijzigingen op levensverzekeringen een nieuw contract ontstaat dat provisievrij kan worden gesloten. Adfiz vindt dat daarmee sprake is van een ongeoorloofde eenzijdige wijziging van het contract dat de aanbieder met intermediair en klant heeft gesloten.
“Beide aanbieders beroepen zich voor hun actie onterecht op het provisieverbod per 1 januari 2013. De wetgeving rond dit verbod kent immers eerbiedigende werking. De minister heeft deze eerbiedigende werking in de wet opgenomen om voor klanten rechtszekerheid te creëren en materiële wijzigingen in hun bestaande overeenkomsten te voorkomen. Bovendien heeft de minister aangegeven dat het versneld laten afrekenen van nog uitstaande provisieverplichtingen door aanbieders eerder aanleiding zal geven tot mogelijk ongewenste sturing dan het onder handhaving van de balansregel geleidelijk laten aflopen.”

Reageer op dit artikel