nieuws

‘Dijsselbloem zet streep door welwillendheid Blok’

Financiële planning

Kopersvereniging Eigen Huis en brancheorganisatie OvFD zijn teleurgesteld in de weigering van minister Dijsselbloem (Financiën) om de nieuwe hypotheekregels alsnog gedeeltelijk aan te passen. Dijsselbloem voelt niets voor een aanpassing, omdat hij deze niet zou kunnen ‘verkopen’ aan de Europese begrotingscommissaris Oli Rehn. Volgens OvFD en Eigen Huis staat de weigerachtigheid van Dijsselbloem haaks op het beleid dat zijn collega-minister Blok (Wonen) nastreeft.

‘Dijsselbloem zet streep door welwillendheid Blok’

Vorige week riep de Eerste Kamer het kabinet in een motie op om de verplichte aflossing te beperken tot 50% van het hypotheekbedrag, waar de nieuwe hypotheekregels er vooralsnog vanuit gaan dat nieuwe hypotheken vanaf 1 janauri 2013 volledig volgens een annuïtair schema worden afgelost. Het annuïtaire aflossingsschema is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek. Dat Dijsselbloem de verplichte aflossing niet wil versoepelen noemt OvFD-voorzitter Colinda Rosenbrand “uitermate teleurstellend”. 
“Het verbaast me dat hij zich daarbij verschuilt achter Rehn, terwijl hij tegelijkertijd de indruk wekt Brussel er nog helemaal niet over te hebben gesproken”, aldus  Rosenbrand. “De begrotingscommissaris zal ook niet blind zijn voor het feit dat de economische situatie overal is verslechterd en de woningmarkt in ons land juist de motor van de economie is. Temeer omdat een versoepeling van de aflossingplicht volgend jaar niet of nauwelijk gevolgen heeft voor de schatkist.”
Net als andere criticasters is Rosenbrand bevreesd dat het vasthouden aan de volledige annuïtaire aflossingsplicht zal leiden tot onbetaalbare maandlasten voor starters en een verdere  afkalving van de doorstroming op de woningmarkt.  Volgens haar zijn er alternatieven mogelijk en ze voelt zich daarbij gesterkt door minister Blok (Wonen) die vorige week nog aangaf bereid te zijn om naar alternatieven te kijken. “Het is op zijn zachtst gezegd opvallend dat Dijsselbloem hier nu via de media een streep doorzet. Maar goed, het wachten is natuurlijk nog op zijn formele antwoord aan de Eerste Kamer. De deur naar een aanpassing is wellicht nog niet helemaal dicht. In het woningmarktdossier gaan we van het ene naar het ander lapmiddel. Het zou beter zijn om komende jaar een groot deel van de nieuwe regels nog eens tegen het licht te houden en ze pas in 2014 in te voeren.”
Michel Ligtlee, beleidsadviseur bij Vereniging Eigen Huis, acht de kans dat het kabinet alsnog uitstel verleent aan de nieuwe regels voor de woningmarkt  “uiterst klein”.  Hij vindt de conclusie van Dijsselbloem dat aanpassing van de regels stuit op ‘Brussel’ voorbarig en constateert net als Rosenbrand, dat er licht zit tussen het intergrale woningmarktbeleid dat Blok voorstaat en strikte begrotingskoers die Dijsselbloem hanteert.  “Het kabinet kan met iets meer flexibiliteit ten aanzien van het aflossen dezelfde doelen behalen. Je kunt ook volgens een fictief aflossingsschema de hypotheekrenteaftrek (HRA) beperken, in plaats van dat je kopers dwingt annuïtair af te lossen. Het steeds verder wegvallen van de HRA is als prikkel sterk genoeg om ervoor te zorgen dat mensen uiteindelijk toch wel versneld of vervroegd gaan aflossen, bijvoorbeeld bij een salarisstijging. 

Reageer op dit artikel