nieuws

Dela en Monuta hebben meest tevreden levenklanten

Financiële planning

Dela en Monuta hebben van de levensverzekeraars de meest tevreden klanten, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van het Verbond van Verzekeraars. Zij krijgen het rapportcijfer 7,6. Aegon scoort een 6,2 en krijgt daarmee het laagste cijfer van de 24 deelnemende maatschappijen. Het percentage klanten dat tevreden is met de uitkomst van een verzoek tot uitkering is branchebreed sterk gestegen: van 39% in 2011 naar 68% nu.

Dela en Monuta hebben meest tevreden levenklanten

In totaal werden 12.448 klanten ondervraagd. ABN Amro heeft de meeste klanten  die tevreden zijn over de uitkomst van hun uitbetalingsverzoek: 75%. Bij Loyalis ligt dat percentage met 62% het laagst. De tevredenheid over de oplossing van klachten is gelijk gebleven: 65% van de klagers is tevreden tot zeer tevreden. Wel is het percentage zeer tevreden klagers afgenomen van 23% naar 14%. Op de vraag of de verzekeraar de klant belangrijk vindt, antwoordt 53% (55%) bevestigend. Allianz scoort op dat gebied met 32% het laagst, VvAA met 79% het hoogst.
De algehele tevredenheid over levensverzekeraars is met het cijfer 7,1 gelijk gebleven. Nieuwe klanten geven een 7,4, claimende klanten een 6,9.

Reageer op dit artikel