nieuws

AFM introduceert stappenplan hersteladvies

Financiële planning

De AFM heeft een stappenplan ingevoerd waarmee adviseurs hun klanten hersteladvies kunnen geven bij beleggingsverzekeringen. Ook moedigt de toezichthouder consumenten met zo’n verzekering aan om op korte termijn actie te ondernemen. Het Verbond van Verzekeraars is blij met het initiatief van de AFM.

AFM introduceert stappenplan hersteladvies

De AFM besteedde eind vorig jaar al aandacht aan de manier waarop adviseurs hersteladvies zouden moeten geven. Het stappenplan is een antwoord op aanvullende vragen die de toezichthouder van adviseurs kreeg. De AFM heeft voor het stappenplan  gezocht naar voorbeelden die illustreren hoe een goed hersteladvies eruit moet zien en gesproken met “kenners van de advisering”. Het stappenplan gaat uit van de situatie dat de adviseur zijn eigen, huidige klanten helpt. “Uitgangspunt in het hersteladvies is het doelherstel van de klant: is het nog mogelijk om de oorspronkelijke doelstelling te halen? Zo niet, hoe kan de positie van de klant dan zoveel mogelijk worden verbeterd?”, aldus de toezichthouder.
Het Verbond van Verzekeraars is blij met de oproep van de AFM aan consumenten en adviseurs om de financiële situatie  rondom beleggingsverzekeringen in kaart te brengen. “Het initiatief van de AFM sluit goed aan op de inspanningen van verzekeraars die erop zijn gericht consumenten een beter perspectief te bieden”, aldus het Verbond. De brancheorganisatie benadrukt het belang van goed advies, “omdat met de eventuele afkoop van polissen ook waardevolle garanties of risicodekkingen verloren kunnen gaan”.

Reageer op dit artikel