nieuws

SP ziet in zorgsparen Menzis/Aegon ‘ongewenste tweedeling’

Financiële planning

De SP-fractie heeft bij monde van Renske Leijten Kamervragen gesteld aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en die van Financiën over het ‘zorgspaarproduct’ van Menzis en Aegon, waarmee kan worden gespaard “voor luxe zorg op de oude dag”. Leijten vraagt de bewindslieden of zij de mening delen “dat hier een ongewenste tweedeling in de ouderenzorg wordt geïntroduceerd”.

SP ziet in zorgsparen Menzis/Aegon ‘ongewenste tweedeling’

Het SP-Kamerlid neemt op de antwoorden alvast een voorschot door te stellen, dat het zorgwekkend is "dat zorgverzekeraars, nog voordat ze de AWBZ uit gaan voeren, al duidelijk maken dat luxezorg en pluspakketten meer prioriteit hebben dan het garanderen van goede zorg voor iedereen". Bovendien is het product dat Menzis en Aegon vorige week presenteerden "een signaal dat niet solidariteit de norm is, maar 'eigen verantwoordelijkheid' en ieder-voor-zich".
Leijten wil van de ministers een mening horen over de stelling "dat de actie van Menzis en Aegon erop duidt, dat de AWBZ inmiddels zodanig is verschraald dat deze verzekeraars een markt zien voor pluspakketten. Zij vreest dat "we weer terug moeten naar de situatie dat hulpbehoevende mensen met spaargeld een plekje konden inkopen bij een gasthuis en dat minder gefortuneerden richting liefdadigheid of de goot verdwenen".
Tot slot wil Leijten nog weten welke financiële risico's er aan het zorgsparen kleven: "Vallen deze spaargelden onder de garantieregeling bij faillissement?"

Reageer op dit artikel