nieuws

FFP pleit voor harmonisering keurmerken

Financiële planning

De beroepsvereniging van financieel planners FFP wil graag met andere partijen om de tafel om te werken aan de harmonisering van het groot aantal keurmerken in de branche. Daarnaast pleit voorzitter Marc van Poeteren ervoor dat de overheid de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van dienstverlening deels neerlegt bij de beroepsverenigingen.

FFP pleit voor harmonisering keurmerken

De FFP heeft sinds afgelopen voorjaar het Register Financieel Adviseur (RFA). "Daarmee willen wij het concept integraal klantadvies op een ander niveau dan het FFP-keurmerk bereikbaar maken voor financieel adviseurs." De RFA-opleiding wordt naar verwachting vanaf januari aangeboden. De FFP vindt dat registers een rol moeten hebben in een nieuw integraal 'WFT-deskundigheidsbouwwerk', waarin de overheid "een deel van haar verantwoordelijkheid voor een integere en hoogwaardige beroepsuitoefening delegeert aan een beroepsorganisatie. Dat is al het geval in aanverwante branches van advocaten, accountants en notarissen. Waarom dan ook niet in de financiële sector?", vroeg Van Poeteren zich donderdag af tijdens het congres ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de FFP.
Hij ziet daarin "het woud aan keurmerken en registers" als een belemmering. "Harmonisering van keurmerken is daarom noodzakelijk. Onze belangen lopen immers parallel. De FFP is van harte bereid hier verdere stappen in te zetten, samen met andere partijen."

Reageer op dit artikel