nieuws

Banken zien inkomsten uit assurantiebemiddeling dalen

Financiële planning

De grootbanken hebben te kampen met forse dalingen van hun inkomsten uit assurantiebemiddeling, blijkt uit onderzoek van AM. Het meest in het oog springt de afname bij Rabobank in de eerste helft van 2011. De marktleider ontving 16% minder assurantieprovisies.

Banken zien inkomsten uit assurantiebemiddeling dalen

De provisie-inkomsten waren bij de 141 lokale Rabobanken, die samen het grootste intermediairbedrijf van ons land vormen op het gebied van verzekeringen, in 2010 al met 7% teruggelopen. In de eerste zes maanden van 2011 is nog eens een zesde van de assurantieprovisies afgegaan en resteerde € 156 (185) mln. 
Volgens Rabobank zit de klad niet alleen in de inzakkende inkomsten uit levensverzekeringen, wat weer is toe te schrijven aan de opkomst van banksparen, maar nemen ook de schadeprovisies af. Zo daalde het aantal pakketpolissen voor bedrijven en ook van het jarenlange succesnummer, de particulier Alles-in-een-Polis, nam het polisbestand licht af.
De provisiebaten uit assurantiën zijn bij SNS Bank in de eerste helft van het jaar met meer dan 10% gedaald tot € 22 (25) mln. Van de banken ING en ABN Amro zijn helaas geen actuele cijfers voorhanden. Friesland Bank meldt in het halfjaarbericht  dat "de assurantieprovisies achterbleven". De inkomstendaling met 5% (tot € 9,2 mln) wordt door de Friese bank toegeschreven aan een lagere levenomzet en premiedruk bij zakelijke schadeverzekeringen.

Reageer op dit artikel