blog

Voorkom een hypothekenprotest op het Malieveld

Financiële planning 2056

DNB slaat deze week de plank weer eens mis. Je vraagt je af waarom en wanneer het zover komt dat woningbezitters naar het Malieveld trekken.

Voorkom een hypothekenprotest op het Malieveld

Wat is er aan de hand? Gisteren kwam DNB met het bericht dat hypotheekverstrekkers hun gezamenlijke weerstandvermogen met 3 miljard moeten vergroten. Zou immers in de economie een gure wind opsteken – vertelde de president van DNB in het NOS journaal – dan zou dat wel eens kunnen leiden tot een daling van de huizenprijzen. Huishoudens zullen dan mogelijk voorzichtiger worden. Waardoor banken in problemen raken.

Aanjager van onzekerheid

Tsja. Je denkt dan toch: is dit flagrante stemmingmakerij of is die vergroting van dat weerstandsvermogen daadwerkelijk nuttig? Vraagstelling die voortkomt uit een recente geschiedenis waarin DNB telkens opnieuw zich manifesteert als grote aanjager van onzekerheid op de woningmarkt. Zo wordt vanuit Amsterdam stelselmatig aangedrongen op het volledig afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Was men op het dieptepunt van de financiële crisis een voorstander van hervorming op de particuliere woningmarkt, wordt nu klakkeloos nagepraat dat aflossingsvrije hypotheken een tikkende tijdbom zijn, en dus een toekomstig risico voor de samenleving als geheel.

Linkse stokpaardjes

Je kunt in waardeontwikkeling op de woningmarkt zien wat de effecten zijn van het berijden van linkse stokpaardjes. Zo is ongeveer 12% van het particulier woningbezit – gecorrigeerd voor inflatie – het laatste decennium in waarde verdampt en nog steeds blijft onze woningmarkt flink achter ten opzichte van de ons omringende langen.

Juist vanwege de institutionele autoriteit en de bijzondere verantwoordelijk van DNB mogen we daar best weleens onze zorgen over uitspreken. Want hoe zit het met de integriteit van een toezichthouder, die weet dat de politiek gewillig instemt met alles wat naar voren wordt gebracht, zelfs met stemmingmakerij buiten het toezichtgebied en tot ieders verbazing ook nog eens tegen verkiezingsbeloften in.

Ondoordachte hervorming

Waardoor we nu zitten met stugge beknotting van leencapaciteit en het aansturen op sociale nivellering vanuit fiscale hypotheken-politiek. Verreweg de meeste beleidsmakers erkennen al lang dat de overhaaste hervorming van onze woningmarkt achteraf nogal ondoordacht is doorgevoerd. Zij zien – net als iedereen – dat starters het op de woningmarkt moeilijk hebben en ouderen geen kant meer op kunnen. Voor een groep die het nog wel kan betalen is het aanbod schaars en blijft niets anders over zich dieper in de schulden te steken dan ooit.

Woningbezitters weten niet of hun woning mettertijd nog een waardevast beleggingsobject zal blijken te zijn. Wel wordt langzaam duidelijk dat ze in hetzelfde schuitje zitten als de boeren.

Want versterking van de kapitaalbalans bij banken heeft alles te maken met dat de belangen van de grotere risicovervuilers voorgaan. Wat nog maar het halve verhaal is, want naast de 3 miljard die voorzienbaar opgebracht moet worden op kosten van de woningbezitter, is de Nederlandse hypotheekrente ook nog eens gemiddeld 1,4% hoger dan die in het buitenland.

Pinokkio

Bij het NOS Journaal was die verwijzing naar klantbelang iets voor andere organisaties. Zoals bijvoorbeeld de AFM, die de consument op haar site uitlegt dat de hoogte van de hypotheekrente afhankelijk is van verschillende zaken, waaronder de waarde van een woning en de hoeveelheid spaargeld die een bank tot zijn beschikking heeft. Zou een bank geld moeten lenen op de kapitaalmarkt, dan kost dat uiteraard weer geld, met als gevolg dat de rente hoger wordt.

Hoezo Pinokkio? Spaargeld is gratis en op de kapitaalmarkt is de rente flink negatief. Was het niet in Denemarken waar woningbezitters om die reden voor het eerst geld toekregen als ze een fatsoenlijke hypotheek bij de bank aanbrachten? Zien ze in Amsterdam niet dat er buitenlandse hypotheekverstrekkers actief zijn met een hypotheekrente van op dit moment nog niet eens een half procent?

Hypotheken van de balans

Vandaar mijn oproep. Zorg er als toezichthouder op de banken voor dat zij die hypotheken gewoon van de balans halen. Voorkom dat woningbezitters straks naar het Malieveld gaan omdat ze die voortdurende onzekerheid zat zijn en niet als risicovervuilers weggezet willen worden. Start morgen nog met het oversluiten van alle hypotheken naar de laagst mogelijke rente met de langst mogelijke looptijd. Zo ongeveer een half procent voor iedereen moet haalbaar zijn… misschien kan het ook wel gewoon gratis. Verlaag op die manier het risico voor huishoudens en stimuleer – desnoods fiscaal als pensioenreserve – om je hypotheek om af te lossen.

Zou er dan nog iemand bang zijn voor guur weer op de woningmarkt?

Reageer op dit artikel