blog

Dela, Kifid en de paarse krokodil

Financiële planning 4395

Dela, Kifid en de paarse krokodil

Op deze plek vroeg Jurjen Oosterbaan zich onlangs nog af of we in 2018 gevrijwaard zouden zijn van de onmenselijke grillen van financieel dienstverleners en het financieel klachtenloket. Nou Jurjen, het kan nog erger. Lees en huiver.

In november 2014 sluiten meneer en mevrouw een overlijdensrisicoverzekering bij Dela. Ze hebben naast hun hypotheek ook nog behoorlijk veel consumptief krediet. Best te doen met twee inkomens, maar als een van de twee weg zou vallen, zou er een probleem zijn.

In september 2015 overlijdt mevrouw. Dat vond Dela verdacht. De verzekeraar weigert de uitkering en verdenkt de consument van fraude. De gezondheidsverklaring zou niet goed ingevuld zijn. Dela besluit om een officiële Toetsingscommissie naar de zaak te laten kijken. Daarbij wordt ook de huisarts geraadpleegd. Althans, de huisarts op het moment van afsluiten van de verzekering. Want meneer en mevrouw waren eind 2014 helemaal niet blij meer met hun huisarts en verkasten naar een ander. De huisarts verklaart richting Toetsingscommissie dat mevrouw op het moment van sluiten van de verzekering een zeer ernstige aandoening aan haar been had. Dat had ze niet gemeld. En dus vond de Toetsingscommissie dat Dela terecht de uitkering weigerde.

Aandoening niet bekend

Meneer zat in zak en as. Want zonder die uitkering bleken de schulden een molensteen om zijn nek. En daardoor zou hij onder andere zijn huis moeten verkopen. Dus ging hij klagen bij het Kifid. Want hij en zijn vrouw wisten bij het aanvragen écht niet van de ‘aandoening’. Dat er spijtig genoeg wel iets ernstigs aan de hand was, bleek pas in de loop van 2015. Tijdens de hoorzitting zegt meneer dat ook, maar het Kifid blijkt veel waarde te hechten aan wat de Toetsingscommissie had gevonden. En dús ook aan de verklaring van de huisarts. Misschien wel terecht. Want bij een liegende huisarts kunnen we ons in het algemeen weinig voorstellen.

Maar gelukkig had meneer de medische status nog van toen ze eind 2014 van huisarts wisselden. Uit die status blijkt duidelijker dan duidelijk dat de huisarts – in weerwil van wat hij de Toetsingscommissie had gezegd – niets wist van een aandoening ten tijde van het sluiten van de verzekering. De arts heeft dus gelogen. Het bewijs ligt er! Maar helaas niet toonbaar tijdens de hoorzitting.

Te laat

De hoorzitting was op woensdag rond 17:00 uur afgelopen. Op donderdag werkt de rechtsbijstandsmedewerker niet. Maar op vrijdag stuurt zij vóór 10:00 uur alsnog de medische status naar Kifid én Dela. Zij wijst erop dat de arts blijkbaar zijn straatje schoon heeft willen vegen. En dan komt de eerste verbijstering! Dela meldt aan Kifid dat volgens hen dit stuk te laat is ingeleverd. Dus dat er niet meer naar gekeken mag worden. Kifid is het hiermee eens en legt dus dit uiterst belangrijke bewijsstuk naast zich neer.

Vele maanden na de zitting (veel langer dan eerst was toegezegd) wees Kifid de klacht van de consument af. (En gaf dus Dela gelijk dat die niet uitkeerde.) In de uitspraak staat dat er nu eenmaal door de Toetsingscommissie goed gekeken was naar de gang van zaken. Dat de huisarts had verklaard dat mevrouw al ernstige klachten had bij het aanvragen. En tja, de consument mag dan wel beweren dat er uit de medische status iets anders blijkt, maar – zo valt te lezen – “de geschillencommissie kent die medische status niet”.

Huh? Wat zegt u? Kifid kent die medische status niet??!! Dit doet ons sterk denken aan de reclame van de paarse krokodil. Mama en dochtertje komen bij het loket van het zwembad om de daar duidelijk zichtbare vergeten paarse opblaaskrokodil op te halen. De zwembadmeneer zegt dat ze daarvoor een formulier moeten invullen – ‘voor- en achterkant; in blokletters’ – en zich daarmee de volgende dag tussen 09:00 en 10:00 kunnen wenden tot Dienst Recreatie. Paarse krokodil, hoezo? Regels zijn regels.

Wat gebeurt er hier eigenlijk?

Dela beschuldigt zijn klant van fraude. Dat is nogal wat! Geen misverstand: fraude moet bestreden worden. Maar dan ook echte fraude. Als de consument kan bewijzen dat hij geen fraude heeft gepleegd moet de verzekeraar inbinden en alsnog uitkeren. Maar nee, Dela heeft de uitkering geweigerd en trekt alles uit de kast om op dat standpunt te blijven. Kifid laat zich daarbij voor het karretje spannen en beroept zich wat mij betreft op niet-bestaande regels. Want nergens staat in de Kifid-reglementen dat er na een hoorzitting geen aanvullende stukken meer mogen worden ingeleverd. Bedenk daarbij dat voor een consument een hoorzitting bij het Kifid een spannende aangelegenheid is. Zeker als zoveel op het spel staat. Na een hoorzitting oeverloos met nieuwe argumenten aan komen zetten keur ik ook niet goed. Maar in dit geval? Kifid zegt een paar maanden te moeten nadenken over de uitslag. Is het dan zo gek als je dan als consument (binnen 36 uur!) nog graag iets belangrijks aan het Kifid wil laten zien? Nee, Kifid laat zich ringeloren door Dela en ‘deletet’ dit bewijs blijkbaar direct. Want hoe kun je anders zeggen dat je die medische status niet kent?! Deze heeft bij iemand van het Kifid op zijn scherm gestaan!

Het was trouwens ook de eerste keer bij Kifid in Den Haag dat deze consument iemand van Dela in levende lijve zag. Maar hij heeft meneer De Jong (directeur) niet gesproken. Die verschool zich bijna letterlijk achter de ingehuurde advocaat. En vooraf noch achteraf had De Jong het fatsoen om even met meneer in gesprek te gaan.

Beroep

Gelukkig is de uitkering (en daarmee de claim) veel hoger dan € 25.000, dus kan meneer nog naar de Commissie van Beroep. Als die het bewijs onder ogen krijgt waaruit blijkt dat de arts gelogen heeft en hij noch mevrouw wisten dat ze een aandoening had, dan moet meneer gewoon zijn uitkering gaan krijgen. Op dat moment zal meneer ook naar de Tuchtraad kunnen om Dela op zijn absurde houding te wijzen.

Voorlopig zit hij echter nog steeds in onzekerheid. Zij vrouw is meer dan twee jaar geleden overleden. Aan echt rouwen komt hij maar moeilijk toe vanwege al dit onrecht. Wij zullen deze schandalige zaak blijven volgen en waar nodig met verdere publiciteit begeleiden.

Reageer op dit artikel