blog

Waar ligt het draaiboek ook alweer?

Financiële planning 3947

Waar ligt het draaiboek ook alweer?

“11,75%. Dat was de hypotheekrente die wij voor ons eerste huis betaalden. Daar waren wij nog blij mee. Want een week later stond de rente boven de 12%”. Ik zag bij mijn oudere gesprekspartner de verwondering over de blijvend lage rente die nu voor hypothecaire geldleningen wordt gevraagd. Hoe anders is deze beleving bij onze jongere relaties. Hun norm is een rente die rond de 2% ligt. Een korting van 0,25% voor het een of ander wordt door hen nog als een belangrijk voordeel ervaren.

Ik realiseerde me dat het onderscheid tussen ‘normaal’ en ‘abnormaal’ vooral een kwestie is van de duur dat je het ‘abnormale’ meemaakt. De huidige hypotheekrente is abnormaal. Maar voor een relevant aantal consumenten, en misschien ook voor ons zelf, is dit ‘abnormale’ het nieuwe normaal geworden.

Rentestijging

Toch denk ik dat wij als professionals de taak hebben om te blijven zien dat de huidige rente abnormaal is en ook om onze klanten hiervan te doordringen. Want ik vrees dat noch onze sector noch veel klanten voorbereid zijn op een snelle rentestijging bij hypotheken.

Komt die rentestijging er dan? Ik weet het niet. Maar het lijkt mij niet verstandig om geen rekening te houden met deze mogelijkheid. De economie bloeit op, investeringen nemen toe, het opkoopbeleid met betrekking tot obligaties door de ECB wordt aangepast. Ontwikkelingen genoeg die een stijging van de rente mogelijk maken.

Verwijt

We verzekeren ons tegen de kleine kans dat ons huis afbrandt. Maar hoe gaan we om met het risico dat de rente gaat stijgen? Wat is ons advies aan de klant bij wie de rentevervalperiode pas over twee jaar aanbreekt, maar die – wanneer hij de keuze nu had -zijn rente voor 20 jaar zou vastzetten? Hoe kijkt die klant naar ons wanneer over twee jaar de rente inderdaad is gestegen en hij niet langer het financieel voordeel heeft dat hij nu in zijn hoofd al “inboekt”? Krijgen we dan het verwijt dat we die klant toch echt op dit risico hadden moeten attenderen?

Mentaal noch financieel voorbereid

Wat is de situatie rondom die aflossingsvrije hypotheek waarvoor het vermogen ontbreekt om deze op einddatum af te lossen? En waarin helaas de periode van hypotheekrenteaftrek voorbij is en de rente weer een ouderwets niveau heeft bereikt? 2031 is toch echt dichterbij dan we vaak denken. Ik ben ervan overtuigd dat grote groepen van consumenten noch mentaal, noch financieel voorbereid zijn op een situatie waarin de hypotheekrente in een korte periode snel stijgt.

Draaiboeken

Bovendien denk ik als ik eerlijk ben, dat wij als financiële sector ook niet voorbereid zijn. Hoe snel kunnen we schakelen in onze adviezen en binnen ons productassortiment? Binnen ons bedrijf houden we met enige regelmaat brandoefeningen. Dan staan we met zijn allen even buiten het gebouw en realiseren ons dan allemaal dat er op enig moment inderdaad een calamiteit kan voordoen. Zeker. De afdelingen treasury zijn voorbereid. Daarover maak ik mij geen zorgen. Maar hoe zit het met de rest van het bedrijf? Naar mijn mening is het verstandig om binnen elke financiële onderneming ook eens met elkaar te gaan praten wat het ‘voor de werkvloer’ gaat betekenen indien de hypotheekrente gaat stijgen. Hebben we onze draaiboeken ook voor dit risico klaar? Met misschien als conclusie dat wij in onze voorlichting naar bepaalde klanten nu toch iets langer bij dit risico moeten stilstaan.

Reageer op dit artikel