blog

Het regeerakkoord: Sigaar uit eigen loondoorbetalingsdoos?

Financiële planning 2843

Het regeerakkoord: Sigaar uit eigen loondoorbetalingsdoos?

Hè hè, het was even wachten. Het regeerakkoord is gepresenteerd. Wat zijn de belangrijke zaken op het gebied van het arbeidsongeschiktheidsrisico voor de mkb-werkgever?

De loondoorbetalingsperiode gaat terug van 104 naar 52 weken voor kleine werkgevers tot 25 werknemers. Dit lijkt tocht wel één van de belangrijkste punten van het akkoord binnen het vakgebied van de inkomensmarkt. Daar voor in de plaats komt een collectief fonds waaruit het tweede jaar wordt betaald door de werkgevers. Hieronder een aantal praktische zaken en kritische noten ten aanzien van het akkoord.

Terug in de tijd

Naast het feit dat we weer 13 jaar terug zijn in de tijd op loondoorbetalingsvlak, wordt ook het WGA risico verkleind van 10 naar 5 jaar. Een bijna vergelijkbare situatie met die van 2006. Was de keuze toen om de re-integratie verantwoordelijkheid bij werkgevers neer te leggen (dat bleek effectiever), nu mag het UWV weer een stukje in het totale arbeidsongeschiktheidsrisico overnemen. Alsof ze daar tijd en geld voor hebben. De nieuwe situatie voor MKB werkgevers wordt: 1 jaar loondoorbetaling (waar het gros van de kosten worden gemaakt), dan moet je je dossier overdragen aan UWV. Vervolgens heb je dus geen invloed op de instroom in de WIA (waar je als werkgever met 10 werknemers of meer wel gedeeltelijk verantwoordelijk voor bent).

Waarom dan de BeZaVa?

De voornaamste reden om de BeZaVa in te voeren was om de instroom vanuit de ZW de WIA in te beperken. En wat krijgen we nu? Weer eenzelfde situatie met een “tussenjaar” waarin eerst de werkgever, dan UWV en dan weer de werkgever verantwoordelijk is. Met alle zaken als dossieroverdracht en verschillende contactpersonen en instanties tot gevolg. Hervormen we nu om de arbeidsmarkt te moderniseren en meer vaste banen te creëren of moeten we werken aan een verbetering op het gebied van re-integratie? Een paar jaar geleden moest alles op alles worden gezet om re-integratie te verbeteren. Hele stelsel op z’n kop gegooid. Nu is het doel: meer vaste banen. Weer het stelsel op z’n kop. Veranderen om het veranderen?

Extra werknemersgrens

Die grens van 25 werknemers tussen kleine en grote werkgevers: waar komt die vandaan? Voor de premiedifferentiatie ZW en WIA zijn er 3 groepen: kleine werkgevers tot 10 keer de gemiddelde loonsom en grote werkgevers 100 keer de gemiddelde loonsom. Alles daartussen wordt als “middelgroot” gedefinieerd.

Praktische uitvoering

Het gevolg is dat heel MKB Nederland zich moet laten informeren en verzekeraars nieuwe vormen van verzekeringen moeten gaan bedenken. Want zou men voor het tweede jaar ook eigenrisicodrager kunnen worden? Lijkt mij in het licht van de veranderingen in de afgelopen jaren niet ondenkbaar.  Of zouden er aanvullingsdekkingen denkbaar zijn voor de werkgever in jaar 2? Als er echt een tussenjaar komt, zie ik de markt voor WGA-eigenrisicodragerschap voor de doelgroep somber in. En wat doen we met de huidige dossiers? Dat vertelt het akkoord niet. Lopende verzuimverzekeringen gaan terug naar één jaar, dus minder premie voor deze polissen.

Goed voor de branche?

Is het goed voor adviseurs? Voor de vooruitstrevenden die op honorarium werken: die kunnen weer een adviesgesprek houden bij de klant en hun factuur daar neerleggen. Maar zou een gemiddelde MKB-er (denk aan de kapsalon of bakker op de hoek) nog snappen waar het om gaat? Een mooie taak voor de inkomensadviseur om hier een verdienmodel van te maken. Verzekeraars en gevolmachtigden mogen alle verzuimpolissen gaan aanpassen. Arbodiensten zullen hun aanbod ook moeten aanpassen aan de nieuwe wetgeving. Daar gaan waarschijnlijk nu de klappen vallen. Arbeidsdeskundigen zullen massaal bij UWV in dienst moeten treden, anders krijgt UWV het werk niet gedaan.

Waarom niet?

De WIA poort op 52 weken zetten (lossen we meteen de ongelijkheid met de 1e jaars ziektwetbeoordeling op) en het 2e spoortraject door UWV laten overnemen? Het UWV weet immers ook waar de vacatures zijn en dan wordt het inzichtelijker en kan men grip krijgen. Bovendien help je de mkb-er dan echt mee om zijn lasten te verlichten. Leuk, zo’n nieuw akkoord. Is het ook een goed akkoord? Ik weet het niet…..

Frans van Dillen is directeur van Employer Benefits Experts (EBEX), een provider gespecialiseerd in inkomensverzekeringen en verzuimbegeleiding voor werkgevers. 

Reageer op dit artikel