blog

Verbijsterend woekerpolissprookje

Financiële planning 6977

Verbijsterend woekerpolissprookje

Met grote verbijstering heb ik het artikel gelezen waar in Verbond van Verzekeraars-directeur Richard Weurding zegt dat er voor het woekerpolisdossier geen quick fix  is. (amweb 26 mei) Hij durft dat te zeggen terwijl we inmiddels in het elfde jaar van de woekerpolisaffaire zitten. Weurding wijt het aan de steeds maar veranderende wet- regelgeving en aan de complexiteit per product. Dit zijn typisch de argumenten die verzekeraars keer-op-keer uit de kast trekken. Weurding –  die ik overigens ken als een sympathiek persoon – lijkt hiermee in zijn eigen sprookjes te gaan geloven.

Kort na oprichting van Geldbelangen (2014) hebben wij het Verbond voorgesteld om de zaken niet langer juridisch te bevechten maar om met een groep om tafel te gaan zitten (Verzekeraars, tussenpersonen, consumentenvertegenwoordigers) om te zien of er een oplossing bereikt kon worden voor het etterende dossier. Daarbij hebben wij gezegd: “er zijn een aantal criticasters richting verzekeraars in de markt met verstand van zaken. Heb eens de guts om die uit te nodigen en te zien welke oplossingen zij voorhanden hebben”. Het Verbond ging hier niet op in, wilde wel met Geldbelangen praten, maar over twee dingen mochten wij het niet hebben: de kosten en de premies voor het overlijdensrisico. Toen hield het voor ons op. Alleen praten om te praten heeft wat ons betreft ook geen zin.

Premie overlijdensrisicoverzekering

Weurding heeft het over het ‘nazorgtraject’. In de zomer van 2016 (waarom kies je zo’n moment?) is www.lokethersteladviesbeleggingsverzekeringen.nl (wie verzint er zo’n url?) door verzekeraars ingesteld. Ik heb mij als consument daaraan gewaagd. Ik moet zeggen dat de adviseur behoorlijk wat tijd voor me uittrok. Maar wel om allerlei standaard-schermen door te lopen. Overigens niet wat betreft een van mijn polissen, want dat was een pensioenpolis uit de tweede pijler. Daarvoor gold het traject niet (?!) Uiteindelijk heb ik het proces maar gestopt. Want de adviseur mocht niets zeggen over een eventuele herschikking van de beleggingen. Ook mocht hij niets zeggen over de kosten. En ook mocht hij – uiteraard – niets zeggen over hoe ik een claim zou kunnen indienen. Het enige advies wat er uit kwam was dat in een bepaalde beleggingsverzekering de premie voor het overlijdensrisico te hoog was en dat ik daar – als consument – wat aan kon doen….
Dit is de omgekeerde wereld! Velen binnen de branche weten al heel lang dat verzekeraars veel te veel rekenen voor het overlijdensrisico. Het is onverklaarbaar waarom verzekeraars niet al lang massaal de knop ‘premie overlijdensrisico’ naar beneden hebben bijgesteld. Als zij dat gedaan zouden hebben was het leegloopeffect in een heleboel polissen al lang geleden tegengegaan!

Gratis nazorgtraject

Opvallend was dat het nazorgtraject voor mij als consument gratis was. Uiteraard werd de adviseur betaald. Via een bypass heeft het Verbond (met toestemming van de AFM) het wettelijk voorschrift dat een adviseur door de consument betaald moet worden omzeild. Op zichzelf vind ik deze oplossing richting consument natuurlijk oké. Wie brokken maakt moet die brokken op zijn kosten oplossen. Maar zo zien we maar weer: als het de verzekeraars goed uit komt dan weten ze wet- en regelgeving naar hun hand te zetten. Met toestemming van de gedragstoezichthouder.

Mark my words: er komt binnenkort een bericht vanuit het Verbond en de AFM richting Tweede Kamer waaruit blijkt dat “alle klanten met een beleggingsverzekering benaderd zijn in het nazorgtraject”, maar “waarbij – helaas – een groot aantal consumenten niet bereid bleek om actie tot aanpassingen te ondernemen”. Die domme consument toch….

Liefde maakt blind

Ik denk dat na 30 jaar tijd wordt voor Weurding om het stokje over te dragen. Hij stelt van het Verbond te houden, maar liefde maakt ook wel eens blind. Bij het Kifid zien wij eenzelfde verandering. Hoewel wij de uitkomsten nog moeten zien zijn er duidelijke signalen dat daar door verandering in de leiding de consument wel steeds meer echt centraal komt te staan. Komt zoiets uit de mond van Weurding dan wordt het steeds minder geloofwaardig.

Volgende week is het Pinksteren. Mocht Weurding dan het licht een keer zien dan is Geldbelangen nog steeds bereid om – met anderen, zoals voorgesteld – aan tafel te gaan zitten. Maar dan moet ook alles bespreekbaar zijn. Ik vrees echter dat dat de grijsgedraaide grammofoonplaat van het Verbond dan weer op de draaitafel wordt gelegd: “We hebben destijds met een aantal stichtingen afspraken gemaakt en die stichtingen hadden een zeer breed draagvlak viaVereniging Eigen Huis en VEB en gesteund door de Consumentenbond. Dussss”

Rekken en laten uitzieken

De uitspraken van Weurding passen weer helemaal in de al langer zichtbare strategie van de verzekeraars en die door WRR-lid Prof. Boot al een aantal jaren geleden is onderkend:  “Verzekeraars rekken de woekerpolisaffaire zo lang mogelijk en laten hem uitzieken totdat laatste polis verdwenen is”.

Binnenkort ligt er de vraag voor bij de Commissie van Beroep van het Kifid of het (achteraf gezien) redelijk is dat verzekeraar 30% van de inleg voor een beleggingsverzekering in eigen zak heeft gestoken.  Als het Kifid dat accordeert dan moeten consumenten gewoon hun verlies nemen en de wonden likken. En hopelijk leren we er dan van dat bij verzekeraars – als het erop aankomt – het hemd altijd nader blijft dan de rok. Alle mooie woorden over ‘maatschappelijke verantwoording’ ten spijt.

Reageer op dit artikel