blog

Loondoorbetaling: gelijke monniken, gelijke kappen

Financiële planning 5931

Loondoorbetaling: gelijke monniken, gelijke kappen

De discussie over de duur van de loondoorbetaling bij ziekte – maximaal twee jaar, uniek in Europa! – duurt voort. Met name kleine werkgevers ageren hier tegen en in programma’s van politieke partijen worden de nodige wijzigingen voorgesteld. Variërend van drastische inkorting tot het 2e jaar onderbrengen in een publieke verzekering.

Bij de komende kabinetsformatie zal het onderwerp vast een rol spelen. Ik hoop dat de positieve effecten van twee jaar loondoorbetaling hierbij ook meegewogen worden. Immers, de verlenging van de loondoorbetaling, in combinatie met de Wet Verbetering Poortwachter, heeft er voor gezorgd dat het verzuim in Nederland fors gedaald is. Ook Europees gezien doen wij het helemaal niet zo slecht! Blijft staan dat veel werkgevers de rekening van langdurige ziekte, waarvan de oorzaak regelmatig buiten de invloedssfeer van het bedrijf ligt, wel heel erg op hun bordje terecht vinden komen. En dat begrijp ik.

Recente aanpassingen in ziektewet

Wellicht zijn er alternatieven om de lasten voor werkgevers te verminderen en ook de werknemer hierin te laten delen. Financieel maar ook qua pro-activiteit. Ik maak hiervoor een uitstapje naar de recente aanpassingen in de Ziektewet waarover het UWV net een boeiend rapport heeft geschreven.
Eén van de nieuwe maatregelen is dat op het eind van het eerste ziektejaar de (ex-)werknemer gekeurd wordt en bekeken wordt of de ex-werknemer geschikt is om algemeen geaccepteerde arbeid te verrichten en hiermee minimaal 65% van het oude loon zou kunnen verdienen. Als dit het geval is wordt de ziektewet uitkering beëindigd. Natuurlijk kan dit vervelende financiële gevolgen voor de werknemer hebben, maar het is ook een stimulans om weer aan de slag te gaan.

Herbeoordeling zonder veel protest

En het werkt! Uit het rapport van het UWV blijkt overduidelijk dat de herbeoordeling na één jaar er voor zorgt dat meer werknemers dan voorheen, zo’n 20% extra, hersteld beoordeeld worden en dus ook niet de WIA instromen. Toen deze maatregel in de Ziektewet werd ingevoerd, was er protest tegen de ongelijke behandeling van werknemers met een vast en werknemers met een tijdelijk dienstverband. Ondanks deze weerstand is de maatregel toch doorgevoerd en worden de herbeoordelingen zonder veel protest verricht.

Stimulans voor werknemer

Dit bracht mij op de volgende gedachte: kunnen wij de gelijke behandeling weer terugbrengen en de 1e jaars keuring met dezelfde criteria ook invoeren voor werknemers met een vast dienstverband? Natuurlijk, ook aan deze gedachte zitten een aantal haken en ogen, zo is een minimale ‘vereiste’ dat herplaatsing bij de huidige werkgever niet meer aan de orde is. Maar ik zie vooral grote voordelen, voor werkgever en werknemer: lastenverlichting voor werkgevers en misschien nog veel belangrijker, een stimulans voor de werknemer om op zoek te gaan naar een andere baan. En de titel van deze column – gelijke monniken, gelijke kappen – is dan wat dit aspect betreft ook bereikt!

Reageer op dit artikel