blog

De rente onder de 1%

Financiële planning 5440

De rente onder de 1%

De hypotheekrente onder de 1%. Het zat er aan te komen. Toch zullen veel branchegenoten net als ik aan dit gegeven moeten wennen. Voor mijn eerste hypotheek betaalde ik 11,75 %. En we waren er nog blij mee ook. Als sector maken we nu iets mee dat we waarschijnlijk in ons beroepsmatige leven geen tweede keer meer zullen meemaken.

De lage rente is voordelig voor hen die nu een hypotheekovereenkomst aangaan. De lage rente is ook gunstig voor de rijksbegroting omdat de gevolgen van de lage rente bij de hypotheekaftrek positief uitvallen voor de begroting. Waarbij nu al zorg mag bestaan over de politieke reacties indien de rente ooit weer gaat stijgen. We kunnen er vergif op innemen dat er dan al snel in verwijtende zin wordt gesproken dat de hypotheekrenteaftrek heeft geleid tot een gat in de begroting. We zullen het allemaal wel gaan meemaken.

Kan iedereen blij zijn met de daling van de rente?
Ik denk dat er tenminste één groep is die minder blij zal zijn. En dat is de grote groep van consumenten met een rentevervaltermijn die over twee of drie jaar afloopt. Veel van deze consumenten zullen op dit moment willen profiteren van de lage rentestand door nu een nieuwe rentevast periode te kiezen. Waar consumenten ná implementatie van de Mortgage Credit Directive (MCD) vervroegd mogen aflossen en niet méér aan vergoeding hoeven te betalen dan de werkelijke kosten die de bank heeft als gevolg van deze vervroegde aflossing, worden consumenten met een hypotheek vóór implementatie van de MCD niet op deze wijze beschermd. Deze consumenten worden geconfronteerd met boeterentes die de geldverstrekker zelf heeft bepaald en waarover hij formeel bij het afsluiten van de hypotheek met de consument wilsovereenstemming heeft bereikt. De sterke daling van de hypotheekrente zoals ABN Amro die heeft doorgevoerd, waarbij de rente voor een rentevast periode van twee jaar daalt van 1,7 % naar 0,99 %, heeft relevante gevolgen voor klanten die tussentijds een nieuwe rentevast periode willen kiezen

De voorwaarden voor de wijze waarop de boeterente moet worden berekend, verschillen per aanbieder. Duidelijk is wel dat als de geldverstrekker de rente voor nieuwe hypotheken verlaagt, dit de boeterente verhoogt. De verhoging vindt plaats, los van de vraag in welke mate de geldverstrekker daadwerkelijk nieuwe hypotheken tegen die verlaagde rente afzet. Bij een beperkte werving en/of acceptatie van nieuwe hypotheken tegen dit verlaagde tarief kan een verlaging van de hypotheekrente voor de geldverstrekker ook een effectieve bescherming van de inkomsten uit de bestaande hypotheekportefeuille opleveren.

Oproep aan het parlement om naar de boeterentes te kijken
Indien deze ontwikkeling zich zou gaan voordoen is er voor het parlement alle reden om nog eens naar de implementatie van de MCD te kijken en dan met name naar het onderdeel boeterentes. Een conclusie zou kunnen zijn dat het uitgangspunt dat de geldverstrekker bij een vervroegde aflossing maximaal zijn werkelijke kosten in rekening mag brengen, ook wordt uitgebreid naar consumenten met een hypotheek die is afgesloten vóór implementatie van de MCD in de Nederlandse wetgeving. Daarnaast zou het overigens wenselijk zijn, dat de Minister nu eens duidelijk aangeeft wanneer deze implementatie daadwerkelijk
plaatsvindt.

Reageer op dit artikel