blog

Beleggingsadvies? Doe maar niet!

Financiële planning

Beleggingsadvies? Doe maar niet!

Waarom zou een adviseur beleggingsadvies gaan geven? Welke valkuilen zien adviseurs vaak niet? Wat doen goed geïnformeerde adviseurs? Logische vragen die ik regelmatig krijg van financieel adviseurs die bij mij een cursus volgen over vermogensadvisering.

Redenen te over om beleggingsadvies te geven. De overheid trekt zich terug, dus mensen moeten zelf zorgen voor geld voor de studie van hun kinderen, zorg en pensioen. Met de lage spaarrente komen veel adviseurs uit bij een beleggingsoplossing.

Valkuil
Er is een grote valkuil. Veel beleggingsoplossingen komen in de vorm van een profielfonds of een rekening/polis met een paar te selecteren fondsen. Deze oplossing gebruiken in je advies betekent dat je verantwoordelijkheid moet nemen. Je moet een kwalitatief goed beleggingsbeleid gaan inrichten. Kijk maar eens naar de wetgeving waar je onder werkt. Dat is of Nationaal Regime of de Wft. Met dank aan de handreiking beleggingsbeleid en de verschillende leidraden is duidelijk waar een beleggingsadvies aan moet voldoen. Het begint allemaal bij een goed doordacht beleggingsbeleid.

Ondoordacht
Daar ontstaat in mijn ogen het probleem. Veel adviseurs hebben geen doordacht beleggingsbeleid. Ze verkopen nog steeds beleggingsfondsen van een aanbieder. De selectiecriteria, als die er al zijn, om tot dat fonds te komen zijn vaak niet anders dan kosten. Nadenken over de strategische asset allocatie, de gevolgen van de lage obligatierentes en het berekenen van het risico voor de klant is er vaak niet bij. Laat staan het opstellen van een beleggingsbeleid waarin visie, strategie, selectie en monitoring goed beschreven staan. Is de financieel adviseur wel de beleggingsspecialist?

Nee, en misschien wel daarom is de financieel adviseur als beste in staat om advies te geven over het vermogen. Vanuit een integrale visie kan hij als geen ander bepalen hoe de financiële positie is, of er kennis en ervaring aanwezig is, welke doelstellingen een klant heeft en hoe het staat met de risicobereidheid.

Doe het niet
De financieel adviseur kan dus uitstekend bepalen of een klant risico kan en moet lopen. Maar is hij in staat om een fondsselectieproces op te stellen? Om rendement- en risicoprognoses te berekenen? Om een doorlopend proces in te richten dat de klant waarde blijft toevoegen?

Ik denk dat de meeste adviseurs het vooral niet zouden moeten doen. Blijf weg van de productadvisering. Dus geen profielfondsen, huisfondsen of modelportefeuilles zonder gedegen beleggingsbeleid. Besteed deze werkzaamheden uit aan een specialist. Net zoals je ook het opstellen van een testament of het schrijven van een pensioenbrief uitbesteedt.

Grip
Uit onderzoek blijkt dat 85% van de adviseurs meer vermogensadvies wil gaan geven. 90% daarvan geeft aan liever zelf geen beleggingsverantwoordelijkheid te nemen. Wat doen goed geïnformeerde adviseurs? Zij die de wet kennen en de leidraden gebruiken? Zij kiezen ervoor om het beleggingsadvies uit te besteden zonder de grip op de klant te verliezen. De klant betaalt je tenslotte voor je begeleiding en niet voor inhoudelijk productadvies.

Reageer op dit artikel