blog

Goed AOV-advies is goud waard

Financiële planning

Goed AOV-advies is goud waard

Vandaag leg ik u graag de vraag voor: welk advies is complexer: arbeidsongeschiktheid of hypotheek? Mijn stellige overtuiging: AOV!

Ik laat u graag zien waarom ik dat denk. Als we kijken naar de wettelijke adviesregels die volgen uit artikel 4.23 Wft zijn de eisen voor beide adviezen gelijk. Zo is ook voor beide het provisieverbod van toepassing. En bij beide adviezen moet je in beeld brengen wat het inkomen en de uitgaven zijn. Nu en in de toekomst, van de klant én de partner. Tot nu toe lopen we dus gelijk op. Maar nu komt het. Bij AOV zijn er veel meer afwegingen te maken dan bij de hypotheek. Bij AOV zijn er wel twaalf, misschien vijftien belangrijke onderwerpen die de adviseur moet bespreken als het gaat over verwachtingen, risico’s en voorkeuren. Denkt u aan de wachttermijn, de hoogte van de uitkering, de eventuele indexering van de uitkering…ga zo maar door. Allemaal beslissingen die een grote invloed hebben op het product en dus het advies.

Minstens gelijkwaardig
Een AOV-advies is gewoonweg ingewikkelder. Of laten we zeggen dat het minstens gelijkwaardig is aan een hypotheekadvies. Is het dan niet raar dat we massaal denken dat de kosten voor een AOV-advies niet hoger mogen zijn dan € 1.000? Terwijl we € 2.000 voor een hypotheekadvies al snel normaal vinden? Het grote verschil is natuurlijk dat de hypotheek een ‘haalproduct’ is. En de AOV een ‘brengproduct’. Praten over risico’s is gewoonweg lastiger dan praten over zoiets leuks als een nieuw huis (en daarmee een hypotheek). Dat maakt het vragen van de juiste prijs voor het advies ook een stuk lastiger. Maar het zit tussen onze oren dat het advies minder waard zou zijn. Bedrijfseconomisch is de AOV van groot belang. Ook de politiek ziet deze noodzaak. Zij kennen tenslotte de cijfers: het aantal ondernemers en zelfstandigen zonder personeel stijgt. Maar het percentage ondernemers dat beschikt over een AOV daalt. Veel ondernemers beseffen niet welke risico’s zij daarmee lopen.

Bewustwording van groot belang
Ik denk dat we als branche gezamenlijk moeten kijken hoe we onze klanten het besef kunnen bijbrengen van de noodzaak van een goed AOV-advies. En dat dit goede advies ook een hoge prijs heeft. Ik realiseer mij dat we hier echt nog wel een hobbel bij veel ondernemers moeten nemen. De bereidheid om de juiste prijs te betalen is namelijk laag.

Als branche moeten we hierover dan ook meer en beter communiceren. Als het bewustzijn over de risico’s stijgt, zal ook de bescherming meer aandacht krijgen. Maar ik besef dat dit een grote uitdaging is. Een lastige! Maar het maatschappelijk belang van goed AOV-advies is groot. Vandaar dat wij als AOV-verzekeraar de AOV-ronde door het land van Adfiz, AFM en Bureau D&O in november ondersteunen. Met plezier nodig ik u uit om aan een van de sessies in het land deel te nemen!

 

Reageer op dit artikel