blog

Woekerpolis-warboel

Financiële planning

Woekerpolis-warboel

In onze vorige column schreven wij dat de woekerpolis-activeringsplicht kansen biedt aan het intermediair. In reactie daarop ontvingen wij meerdere voorbeelden uit de praktijk, en die voorbeelden bevestigen dat uw klant u hard nodig heeft om van zijn/haar woekerpolis af te komen. Want zoals het nu gaat, ziet het er niet naar uit dat dat gaat lukken…

De wetgever
De wetgever streeft naar een zuiver marktmodel. Daarom is een paar jaar geleden een provisieverbod ingevoerd, daarom is gepoogd de banden tussen aanbieder en adviseur door te snijden en daarom worden perverse prikkels in het systeem bestreden. Maar de wetgever had geen rekening gehouden met de praktijk van woekerpolis. Dat dossier bleef rustig dooretteren, vooral omdat aanbieders onvoldoende deden om te komen tot een oplossing. En daarom komt de wetgever nu met ‘strafwetgeving’, waarin de verantwoordelijkheid voor het activeren van polishouders wordt neergelegd bij aanbieders. Ketenverantwoordelijkheid dus. Iets dat fundamenteel strijdig is met de basisbeginselen van een zuiver marktmodel.

De toezichthouder
De toezichthouder wil dat de cultuur bij banken en verzekeraars verandert, want daar heerst nog te veel een ‘afvinkcultuur’. Daarnaast stelt de toezichthouder zich (terecht!) op het standpunt dat 99 van de 100 niet voldoende is, want ook klant nummer 100 heeft recht op goed advies en een passend product. Maar waar de toezichthouder niet op had gerekend, is een nieuwe wet op basis waarvan zij boetes moet opleggen als streefcijfers niet worden behaald. Want die wet maakt de AFM ineens de drijvende kracht achter de grootste ‘afvinkoperatie’ uit de geschiedenis van de verzekeringsbranche, waarbij gestreefd moet worden naar scores die (riant) lager zijn dan 99 uit 100.

Aanbieders
Aanbieders deden te weinig om mensen met een woekerpolis te activeren. Dat betekent immers kosten maken zonder dat er iets te verdienen valt, terwijl het niet verplicht was iets te ondernemen. Om die patstelling te doorbreken worden aanbieders nu wél verplicht hun verantwoordelijkheid te nemen. Dus wat doen ze? Ze beginnen door een deel van hun verantwoordelijkheid door te schuiven naar het intermediair. Intermediairs worden gedwongen om hun (betaalde) werk voor de klant neer te leggen, zodat er (onbetaald) werk voor de verzekeraar kan worden gedaan: lijstjes afvinken.

De adviseur
Adviseurs ontvingen de afgelopen weken lijstjes waarop per klant moet worden afgevinkt wat er is gedaan, en wat de klant heeft besloten. En u kunt de verzekeraar erop wijzen dat zij niet thuis gaf toen u met woekerpolisklanten aan de slag wilde, maar dat verandert niks; u moet gewoon per polishouder terugkoppelen wat u heeft gedaan en welke keus de klant heeft gemaakt. En dat gaat tijd kosten, tenzij u uw dossiers destijds heeft gesorteerd op basis van de antwoordmogelijkheden van nu.

De klant
En waar is de klant in dit hele verhaal? Die zit thuis op de bank, betaalt netjes zijn of haar premie en is zich er waarschijnlijk niet van bewust dat financiële doelen niet worden behaald. En de enige die dat inzichtelijk kan maken voor de klant, is zijn financieel adviseur. Dus laten we vooral hopen dat adviseurs niet geloven dat dit probleem weggaat door lijstjes in te vullen, maar dat zij begrijpen dat deze exercitie slechts een tijdelijke afleiding is van wat er wél moet gebeuren: zo veel mogelijk klanten helpen om inzicht te krijgen in hun eigen financiële situatie, en waar nodig ze te helpen met het afsluiten van een passend product!

Reageer op dit artikel