blog

En wie borgt de betaalbaarheid van het AOV-advies?

Financiële planning

En wie borgt de betaalbaarheid van het AOV-advies?

Hebt u de rapportage van de AFM over het AOV-advies in Nederland al gelezen? Nee? Laat ik het kort voor u samenvatten: het AOV-advies is voor verbetering vatbaar. Prima. Dat kunnen wij als branche. Want wie wil er nou geen kwalitatief goed AOV-advies? De vraag is hoe we dit als branche  bewerkstelligen. Waar zitten onze valkuilen?

Vrij vertaald vertelt een passage: de uitgevraagde informatie voor een gefundeerd advies en de vastlegging ervan in het AOV-dossier is te beperkt. Opmerkelijk! Want hebben we iets vergelijkbaars niet eerder gelezen in AFM-rapporten? Herinnert u zich de eerste analyse door de AFM van de hypotheekdossiers? De conclusies logen er niet om. De eisen die vervolgens werden gesteld aan het hypotheekadvies werden per direct opgeschroefd. De verhoging van de advieskwaliteit werd behaald. Maar het hypotheekadvies werd daarmee ook steeds groter, uitgebreider, intensiever en dus ook duurder. Via het leerstuk van Dienstverlening op Maat werd deze ontwikkeling omgebogen.

En herinnert u zich de gevolgen van de AFM-rapportage over het pensioenadvies? Ook daar waren de conclusies niet mals. Met als gevolg dat de opleidings- en deskundigheidseisen voor een pensioenvergunning sterk werden verhoogd en er een schaarste aan pensioenadviseurs ontstond. Aanbieders zaten met de handen in het haar omdat ze ineens hele portefeuilles in beheer kregen van onafhankelijk adviseurs die het pensioenadvies voor gezien zagen.

Onbetaalbaar advies
Daarom: laten we vooral bij dit AOV-rapport leren van wat er rond het hypotheek- en pensioenadvies is gebeurd. Laten we zoeken naar een modus waarbij het AOV-advies én het dossier zodanig wordt ingericht dat de belangen van de klant centraal worden gesteld. Mijn oproep aan de branche is om niet door te slaan. Er is niet één waarheid over welke data de adviseur nodig heeft voor een goed AOV-advies. Er zijn alleen relevante data nodig. Het is geen klantbelang om alle mogelijke scenario’s en risico’s altijd maar volledig dicht te timmeren. En daarmee het advies onbetaalbaar te maken. Het is wel in het belang van de klant om de financiële situatie goed in kaart te brengen en persoonlijke risico’s bespreekbaar te maken. We ondervragen en bespreken wat nodig is. We leggen vast wat nodig is. En meer niet. En dat is in mijn ogen écht in het belang van de klant. Want een uitgebreid advies dat € 3.000,- kost, gaat aan de klant voorbij. En uren niet in rekening brengen die wel door de adviseur zijn gemaakt, dat is bedrijfseconomisch niet verantwoord.

Kunnen we dat niet en slaan we door? Tja, dan jagen we toch de klant naar het internet. En als er iets niet in het belang van de klant is … Ik blijf erbij dat de verplichte kennistoets op internet voor de AOV te minimaal is. Het blijft me verbazen dat voor een dermate groot financieel risico de klant niet beter wordt beschermd binnen het directe kanaal. En dat bijvoorbeeld execution only nog is toegestaan, zeker als ik in het rapport van de AFM de volgende passage lees: ‘Het blijft echter juist voor zelfstandigen van groot belang dat zij zorgvuldig worden geadviseerd over het afdekken van het risico op arbeidsongeschiktheid.’

Laten we daarom allen de verantwoordelijkheid op ons nemen om het AOV-advies en de vastlegging ervan te verbeteren, zonder daarin door te slaan. Ik proef in de markt dat mensen hiervoor openstaan. Er is geen onwil. Slechts behoefte aan een gezamenlijke zorg voor een goede en betaalbare uitvoering.

Reageer op dit artikel