blog

UIT DE ARENA. De VEH-affaire

Financiële planning

UIT DE ARENA. De VEH-affaire

De hypotheekservice van Vereniging Eigen Huis (VEH) ligt onder vuur. VEH steekt 60% van de beloning voor hypotheekadvies- en bemiddeling in eigen zak, terwijl al het werk in de praktijk gedaan wordt door externen. VEH erkent dit, maar geeft ook aan dat dit volledig te verantwoorden is.

Via het ene loket vraagt de VEH bij Tros Radar en de AFM regelmatig aandacht voor het aanpakken van vermeende misstanden door financieel adviseurs. Die zouden hun klanten niet goed voorlichten en teveel in rekening brengen. Daarbij slaat VEH overigens geregeld de plank mis.

Ondertussen biedt VEH zelf ook (onafhankelijke) hypotheekdiensten aan:
“De positionering van de hypotheekservice is in lijn met het beleid en imago van onze organisatie; betrouwbaar, onafhankelijk en integer.”
Leden kunnen ook er ook terecht voor hun verzekeringen:
“Vereniging Eigen Huis biedt verzekeringen van FBTO met korting aan. Niet om er zelf beter van te worden, maar om u van dienst te zijn met gemak én voordeel.”

Pijnlijk, want nu staat diezelfde VEH in de schijnwerpers vanwege vragen over hun verdienmodel en de manier waarop zij het klantbelang waarborgen. En dat straalt ook af op financieel adviseurs in het algemeen.

Beeldvorming
De VEH is een commerciële, financiële dienstverlener die op landelijk niveau het belang van úw klanten behartigt. De VEH werkt actief aan het beeld dat de VEH wél en dat u niet bezig bent met het belang van uw klant. Dat is bij uitstek niet het beeld dat u van het collectieve intermediair wil neerzetten richting politici en consumenten. Datzelfde geldt voor het beeld dat u niet in actie zou komen als marktpartijen zich misdragen.

In Den Haag is herhaaldelijk de wens uitgesproken dat financieel adviseurs actief aan zelfregulering doen. Dat is een rode draad die door Kamerstukken en documentatie van het Ministerie over onze sector loopt. Het liefst ziet Den Haag dat u zichzelf collectief organiseert en dat u zelf structuren ontwikkelt om de beroepsgroep zuiver te houden. Maar zolang dat niet lukt, dwingt u Den Haag om in te grijpen, iedere keer als uit de pers blijkt dat misstanden rondom financieel advies niet worden aangepakt. De samenleving verwacht immers van politici dat zij reguleren als er geen sprake is zelfregulering.

VEH belooft transparantie
Iedereen is onschuldig totdat het tegendeel bewezen is, maar als financieel adviseur heb je tegenwoordig al snel de schijn tegen. Daarom is het goed dat VEH heeft aangegeven transparant te willen zijn over wat ze precies doet. En als straks inderdaad blijkt dat alles netjes op orde is, dan is de VEH-affaire een prachtig voorbeeld van zelfregulering. Marktpartijen die elkaar aanspreken op vermeend foutief gedrag en die in goed overleg misverstanden uit de wereld helpen. Dat zien ze graag in Den Haag!

En als blijkt dat het niet in orde is? Dan hoeft u dat alleen maar te melden bij het signalenloket van de AFM, die vervolgens kan zorgen dat misstanden worden aangepakt. Al was het alleen maar om de politiek te laten zien dat u oprecht het klantbelang voorop stelt. Dat scheelt misschien voor de toekomst weer wat nieuwe wet- en regelgeving…

De auteurs danken Nico van Koesveld voor de aangeleverde informatie.

Reageer op dit artikel