blog

Hersteladvies of afbraakadvies bij de Allianz-woekerpolis?

Financiële planning

Hersteladvies of afbraakadvies bij de Allianz-woekerpolis?

De dure overlijdensrisicoverzekering hoort niet in een beleggingspolis thuis. Dus wordt deze er nu uit gehaald onder het mom van hersteladvies en eventueel apart gesloten. Dan begint wederom het woekerspel met de veel te hoge premies.

Verzekeraars niets geleerd?
Verzekeraars maken bij herhaling weer misbruik, nu om zonder gezondheidsvragen een veel hoger tarief te vragen voor de aangeboden overlijdensrisicoverzekering. Dit onder het mom van als het je niet bevalt, sluit je deze maar elders. Dit heb ik in deze case hieronder belicht. En zo lijken verzekeraars nog steeds niet doordrongen te zijn van het feit dat een zuiver hersteladvies voor de consument doorslaggevend is voor het herstel van het vertrouwen in de financiële branche.

De case:

  • Man, gehuwd, geboren 08-10-1976 beroep accountant zonder PSW-voorziening;
  • Lijfrentepolis ingang 30-09-2006, einddatum 30-09-2036 als basisvoorziening voor pensioen;
  • Premie € 1.200 jaar inclusief OverlijdensRisicoVerzekering (ORV) €160.000 tegen ingebouwde stijgende premie;
  • Belegging Obligatiefonds met 3% garantie bij Allianz.

Meer inleg, meer resultaat
In 2014 betaalt de klant in deze polis € 1.200 inclusief € 226 ORV-premie die jaarlijks stijgend is. De klant krijgt een hersteladvies waarbij de te dure stijgende ORV-premie van € 226 uit de jaarlijkse storting van € 1.200 wordt gehaald. Hiermee wordt er een grotere inleg in het spaardeel bereikt.

Risicoverzekering apart berekenen
Dit betekent dat de klant de risicoverzekering boven op de jaarlijkse inleg kan gaan sluiten om deze dekking van € 160.000 in stand te houden. Hierdoor neemt het spaardeel aanmerkelijk toe, hetgeen in een hoger doelkapitaal resulteert. Bij het hersteladvies van Allianz krijgt de klant zelfs een voorstel voor een iets lagere overlijdensverzekering € 153.427 tegen een gelijkblijvend tarief van € 432 per jaar zonder gezondheidsvragen. De klant ervaart dit niet als een hersteladvies, maar als een ‘afbraakadvies’. Immers de ORV-premie verdubbelt bijna.

Allianz weigert aanbieding voordelige tarief zonder gezondheidsvragen
Allianz verdedigt zich door te stellen dat dit een gelijkblijvend tarief is zonder gezondheidsvragen. Op de vergelijkingssite van de Hypotheekbond komt het laagste tarief neer op € 209 per jaar. Nog niet de helft van het voorstel van Allianz! En Allianz zelf komt ook voor op de vergelijking met een premie van € 227 per jaar. Aanmerkelijk goedkoper dan de voorgestelde € 432. Op mijn vraag aan Allianz, is dit reëel om zo’n hoog tarief er neer te leggen terwijl het goedkope tarief ook in huis is, is het antwoord, “Dan heb je wel gezondheidsvragen. Je mag deze verzekering ook elders sluiten.”

Is het AFM-rapport hierover duidelijk genoeg?
In het AFM-rapport nazorg beleggingsverzekeringen, pagina 31 staat nadrukkelijk dat de verzekeraar een voorstel moet doen zonder aanvullende gezondheidsvragen. Daarnaast staat er dat er geen belemmeringen opgeworpen mogen worden. Een sterk verhoogd tarief om de klant te stimuleren deze elders te sluiten, is volgens mij een sterke belemmering en derhalve niet toegestaan. Ik heb de AFM op 8 december 2014 om opheldering is deze case gevraagd. Het antwoord zal hier gepubliceerd worden.

Tekst AFM rapport: Medische waarborgen
Een van de wijzigingen die klanten naar aanleiding van een hersteladvies doorvoeren is het los sluiten van een zelfstandige overlijdensrisicoverzekering (in plaats van gekoppeld aan de beleggingsverzekering). De AFM ontvangt nog steeds signalen dat verzekeraars bij het los sluiten van de overlijdensdekking bij dezelfde maatschappij, medische waarborgen vragen. Bij een gelijkblijvend verzekerd kapitaal bij dezelfde verzekeraar gaat de AFM er vanuit dat dit zonder nieuwe medische waarborgen geschiedt. Dit is onderdeel van het flankerend beleid. Ook hier geldt dat klanten niet onnodig belemmerd mogen worden bij hun poging om dichterbij hun doelkapitaal te komen. De AFM zal hard optreden indien zij signalen ontvangt dat er ten onrechte nieuwe medische waarborgen worden gesteld.

Naar kennis en inzicht op het moment van schrijven op 9 december 2014 gepubliceerd.

Reageer op dit artikel