blog

Is 10 jaar rentevast wel een (goed) advies?

Financiële planning

Is 10 jaar rentevast wel een (goed) advies?

Iedereen in de financiële wereld is het er eigenlijk wel over eens dat de strategische assetallocatie van grote invloed is op rendement en risico. In de praktijk zien we dan ook een spreiding tussen liquiditeiten, obligaties, vastgoed, aandelen en mogelijk alternatieve strategieën terug in de diverse beleggingsportefeuilles. Maar zou het niet logisch zijn om naast de strategische assetallocatie je klanten ook een strategische renteallocatie te geven?

De strategische assetallocatie is de percentuele verdeling over de beleggingscategorieën liquiditeiten, obligaties, aandelen en alternatieve beleggingen, inclusief vastgoed. Ofwel niet alle eieren in één mandje. Rendement en risico zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Op basis van deze logica bestaat een defensieve beleggingsportefeuille logischerwijs uit een hoger percentage vastrentende waarden dan een offensieve portefeuille, waar het percentage zakelijke waarden weer een stuk hoger is.

Binnen elk risicoprofiel – zeer defensief tot zeer offensief – bestaan portefeuilles uit een mix van beleggingscategorieën elk met hun eigen rendement en risicoverwachting. Deze vorm van diversificatie werkt goed, omdat niemand kan voorspellen welke beleggingscategorie het beste gaat presteren in de toekomst. Wel weten we dat op de lange termijn aandelen het beter doen dan obligaties. Dit vertaalt zich uiteindelijk in een hoger netto besteedbaar inkomen. Hier staat wel een hoger risico, lees volatiliteit, tegenover. Met dit risico moet je natuurlijk wel geestelijk en financieel kunnen omgaan.

Aan de schuldenkant – hypotheken – weten we dat op de langere termijn het kiezen voor een korte rente, bijvoorbeeld variabel goedkoper is dan een langere rente, bijvoorbeeld tien jaar vast. Dit vertaalt zich evenals aan de bezittingenkant uiteindelijk in een hoger netto besteedbaar inkomen. Ook hier geldt dat een variabele rente meer risico in de vorm van volatiliteit kent dan een vaste rente. Ook hier geldt dat je daar mee om moet willen en kunnen gaan. Verder weten we uit onderzoek dat het toevoegen van 10% obligaties aan een aandelenportefeuille, het risico verlaagt, maar nauwelijks het rendement.

Renteallocatie
Niet alle eieren in één mandje dus. Wat vanzelfsprekend is binnen de bezittingenkant, is jammer genoeg niet zo vanzelfsprekend aan de schuldenkant. Wanneer we het hebben over schuldproducten, zoals hypotheken, zien we dat er vaak gekozen wordt voor één rentevaste periode met bijbehorend tarief voor de gehele lening. In de meeste gevallen is dit 10 jaar tegen momenteel een gemiddelde rente van een procent of 4,5. Maar weet u of deze rentevaste periode de optimale rendement en risicoverhouding kent?

Laten we nu eerst de vergelijking eens maken tussen assetallocatie en renteallocatie. In mijn opinie kunnen we de beleggingscategorie liquiditeiten vergelijken met een lange rentevaste periode van 20 jaar of meer. De overeenkomst is namelijk dat beide een hoge mate van zekerheid kennen, gecombineerd met een lage opbrengst. Zowel aan de bezittingen- als aan de schuldenkant resulteert dit in een relatief laag netto besteedbaar inkomen.

Aan de andere kant van het spectrum bevindt zich de beleggingscategorie aandelen en alternatieve beleggingen, inclusief vastgoed. Deze kenmerken zich door een hoog verwacht rendement, incluis volatiliteit. De belegger wordt als het goed is beloond voor het lopen van meer risico, dit vertaalt zich in een hoger netto besteedbaar inkomen. Deze beleggingscategorieën kunnen we vergelijken met korte rentevaste perioden aan de schuldenkant. Korte rentevaste perioden zijn normaal gesproken goedkoper dan langere rentevaste perioden, wat zich vertaalt in lagere rentelasten en daarmee in een hoger netto besteedbaar inkomen.

Beleggingen model-portefeuille Zeer defensief Defensief Neutraal Offensief Zeer offensief
Rendement 3% 4% 5% 6% 6%
Risico 5% 8% 10% 12% 15%
Liquiditeiten 10% 10% 5% 0% 0%
Obligaties 70% 60% 50% 30% 10%
Aandelen 5% 15% 25% 50% 70%
Alternatieven, incl. vastgoed 15% 15% 20% 20% 20%

Voordelen strategische renteallocatie
Het knippen van rentevaste perioden samen tot een gemiddelde rentevaste periode van bijvoorbeeld 10 jaar vast is veelal goedkoper dan de gehele lening af te sluiten op 10 jaar vast (uiteraard kan de gemiddelde rentevaste periode door renteknippen korter of langer zijn dan 10 jaar vast, afhankelijk van de persoonlijke en financiële situatie van de klant en zijn wensen en doelstellingen). Nog een voordeel is dat bij verlenging de klant niet aanloopt tegen slechts één verlengingsmoment, maar tegen meerdere momenten, afhankelijk van het aantal rentedelen. Het nadeel van één verlengingsmoment is dat de rente op dat moment hoger of lager kan zijn dan nu het geval is. Statistisch een kans van 50%. Door het renteknippen wordt dit verlengingsrisico gespreid, een groot voordeel. Last but not least u heeft meer te adviseren en te monitoren voor uw klanten. Uw meerwaarde wordt dus groter en hiermee uw factuur!

Reageer op dit artikel