blog

Hoe stel je een goede risicoanalyse op?

Financiële planning

Hoe stel je een goede risicoanalyse op?

Risicomanagement implementeren bij het mkb begint met het maken van een goede risicoanalyse. Hoe lastig voor ons als assurantiemensen, een goede risicoanalyse gaat namelijk niet over verzekeringen! De lopende verzekeringsportefeuille geeft wel een idee over het bedrijf, maar is uiteindelijk een oplossing voor de risico’s die het bedrijf niet zelf wil of kan dragen. Het gaat er om dat er inzicht komt in de risico’s die een bedrijf kunnen overkomen.

Een bedrijf bestaat uit personeel, onroerend goed, machines, inventaris, voorraad, wagenpark, werkmaterieel en klanten. Hiermee kan van alles misgaan. Er kan brand uitbreken, er kan worden ingebroken, personeel kan ziek worden of een ongeluk overkomen. Klanten kunnen failliet gaan en de omzet kan stilvallen door het uitvallen van het internet. Ieder bedrijf heeft zo zijn eigen specifieke kenmerken en dus ook risico’s. Het ene risico kan meer impact hebben op het ene bedrijf dan op het andere bedrijf. Om hierin inzicht te verkrijgen is verdieping in bedrijfsdocumenten een ‘must’.

Denk hierbij aan de RI&E (= risico-inventarisatie & evaluatie), de geconsolideerde jaarcijfers , onderhoudscontracten en certificaten van preventiemaatregelen. Vergeet hierbij ook niet het organogram waaruit per BV blijkt hoeveel personeel er in dienst is, op welk(e) risicoadres(sen) een BV zich bevindt en welke activiteiten er worden uitgeoefend. Bovendien in welke mate er eigendom is van onroerend goed, machines, inventaris en werkmaterieel.

Door vervolgens op een structurele wijze alle bevindingen vast te leggen, wordt inzichtelijk gemaakt welke risico’s er onvoldoende beheersbaar zijn. Daarnaast leert de praktijk dat deze methode voor het mkb bijdraagt aan een efficiëntere bedrijfsvoering. Denk aan een lager ziekteverzuim, lagere debiteurenkosten, lagere preventiekosten. Soms ook lagere verzekeringskosten, maar vaker worden verzekerde bedragen verhoogd en AVB’s uitgebreid.

Risicomanagement

Deze werkwijze is inderdaad anders dan we gewend zijn in de verzekeringsbranche. Onze mkb-klanten hebben wel de behoefte dat assurantieadviseurs aan risicoanalyse doen. Risicomanagement biedt dus kansen, maar vanwege het innovatieve vraagt het ook een 4-ogen principe. Dus Assurantieadviseur met welke riskmanager ga jij samenwerken?

Reageer op dit artikel