blog

Beste hersteladvies beleggingspolis niet altijd toegepast

Financiële planning

Beste hersteladvies beleggingspolis niet altijd toegepast

Op internet buitelen de aanbieders van hulp bij woekerpolissen over elkaar heen. Veel klanten, tussenpersonen en onafhankelijke adviseurs worden echter geconfronteerd met een geldverstrekker die aangeeft niets aan de polis of hypotheek te kunnen veranderen. De reden daarvoor is dat men denkt dat de aanpassing niet is toegestaan volgens wettelijke bepalingen of de AFM-richtlijnen.

Succesvolle activatie en eventueel hersteladvies van beleggingspolissen blijkt niet altijd een gemakkelijke opdracht, ook al is het traject voor de klant kosteloos. Veel klanten zijn ervan overtuigd dat als de aandelenbeurs aantrekt, de verzekering wel weer winstgevend zal worden. Ze geven daarbij aan dat hun adviseur dat ook heeft gezegd. Hier is de wens waarschijnlijk vader van de gedachte, maar het getuigt niet van veel inzicht in de oorzaak van de magere opbouw van vermogen in een beleggingsverzekering.

Geldverstrekker
Toch is onwetendheid niet de belangrijkste reden dat er in de praktijk maar weinig wordt opgelost met het hersteladvies van hypotheekgebonden polissen. Veel klanten, tussenpersonen en onafhankelijke adviseurs hebben namelijk te maken met een geldverstrekker die aangeeft niets aan de polis of hypotheek te kunnen veranderen. Zij geven geen toestemming de verpande polis te wijzigen. De reden die hiervoor wordt aangevoerd is dat dit niet zou mogen volgens de wettelijke regels of van de AFM. Hoe kan dat? Onze toezichthouder en het woud aan normen en regels zijn er toch juist om alles in het belang van de klant te regelen?

Doelkapitaal
Bij een in het verleden gesloten hypotheekgebonden beleggingsverzekering begon men met het vaststellen van een doelkapitaal. Een deel, of het hele bedrag van de hypotheeksom zou binnen de looptijd van 30 jaar moeten worden opgebouwd. Wanneer er, zoals toen gebruikelijk, wordt uitgegaan van een rendement van 10%, wordt het geprognotiseerde eindbedrag een stuk hoger en de benodigde premie-inleg flink lager dan als gerekend wordt met bijvoorbeeld 5% rendement. Echter is die 5% een stuk reëler gebleken en bij omzetting naar een spaarvorm zelfs helemaal veiliggesteld voor de klant.

Absurd
Als nu het hersteladvies aangeeft te gaan rekenen met een lager rendement, door bijvoorbeeld te gaan sparen in plaats van beleggen, krijgt de hypotheek, vanwege het lagere eindkapitaal in theorie een (hoger) aflossingsvrij deel. Om dat te voorkomen zou de klant door het lage rendementspercentage veel meer moeten gaan inleggen om het oude doelkapitaal nog te vergaren.
Beide ingrepen, het verhogen van het aflossingsvrije deel of het naar boven bijstellen van de premie, zijn echter binnen de huidige regels niet (meer) toegestaan. Hierdoor is de absurde situatie ontstaan dat de (in veel gevallen) beste oplossing voor de klant niet kan worden geboden.

Afwijking
De AFM stelt dat een afwijking van de regels en normen mogelijk is als dat goed onderbouwd kan worden, maar blijkbaar durven de meeste geldverstrekkers en adviseurs die stap niet aan. Ik denk dat het tijd wordt dat er toch een oplossing komt voor polishouders die nu, noodgedwongen, niets mogen veranderen aan het aflossingsvrije deel of de premie, terwijl dat wel de beste oplossing zou zijn. Net als bij de klanten die vanwege schulden hun hypotheek niet meer kunnen betalen.
Uiteraard zou zo’n advies goed onderbouwd, uitgelegd aan de klant en gedocumenteerd moeten worden.

Heldere communicatie over wat kan en mag van de AFM, wetgever, verzekeraars en adviseurs en moedige besluiten van geldverstrekkers zijn naar mijn mening nodig om deze situatie in het belang van de klant te doorbreken.

Reageer op dit artikel