blog

Proactieve planners gevraagd

Financiële planning

Proactieve planners gevraagd

De laatste – en nooit eindigende stap – binnen het planningsproces is de periodieke update. Financiële planning is een voortdurend proces dat nooit af is of volmaakt. Wanneer een klant een wens of doelstelling bereikt heeft, volgen er vanzelf nieuwe. Een financieel planner wil beschouwd worden als dé adviseur van zijn klanten. Het is daarom belangrijk de wensen en doelen te bewaken en regelmatig een update aan zijn klanten te geven of dit nog het geval is. Waar nodig dient de planner het financieel plan aan te passen aan de gewijzigde persoonlijke en financiële situatie van zijn klanten.

Tijdens de inventarisatiefase is vast komen te staan wat de klant van u verwacht en wat zijn doelstelling(en) zijn. Vervolgens hebt u uw klant beter leren kennen tijdens het kennismaking/ inventarisatiegesprek (luisteren, stellen van vragen), door de informatie uit het klantprofiel en door de documenten die u hebt verzameld.

Via het analyseren van alle verzamelde gegevens bent u tot een advies gekomen en uiteindelijk tot de uitvoering van het advies. In de uitvoeringsfase zijn actiepunten benoemd die van belang waren voor het tegemoetkomen aan de wensen en doelstellingen van de klanten. Zoals bekend is financiële planning een voortdurend proces dat nooit af is. Wanneer uw klanten een wens of doelstelling bereikt hebben, dan is de kans groot dat er tegen die tijd wel weer andere wensen of doelen voor in de plaats komen.

Tijd voor een update

Als u gezien wilt worden als dé adviseur van uw klanten is het belangrijk om regelmatig contact te hebben en te houden. Redenen hiervoor zijn onder andere:

  • Houden uw klanten zich aan het financieel plan of hebben zij hier moeite mee?
  • Bewaken geformuleerde wensen en doelen; liggen uw klanten nog op koers?
  • Het risicoprofiel van uw klant kan in de loop der tijd kan veranderen door bijvoorbeeld gewijzigde persoonlijke of financiële omstandigheden. Bent u hiervan op de hoogte?
  • Up-to-date houden financieel plan.

Er kunnen verschillende redenen zijn voor klanten om zich niet aan de afgesproken koers te houden. Dit is ook de reden waarom uw rol als planner zo belangrijk is en waarom financiële planning dan ook een continu proces is. Maar ook voor financieel planners kan het lastig en tijdrovend zijn om de klanten te herinneren aan de achterliggende redenen van bepaalde keuzes in het financieel plan elke keer als zij nerveus of onzeker zijn bijvoorbeeld wanneer hun beleggingen te maken krijgen met een correctie (dit is ook de reden om de emotie voorrang te geven boven de ratio) of dat zij van andere ‘experts’ andere adviezen krijgen. Aan u de taak om uw klanten constant het einddoel voor ogen te houden, het bredere geheel, afstand te laten nemen van de waan van de dag.

Koerswijziging

Bij de uitvoering van het financieel plan zijn diverse acties uitgevoerd die bij dienen te dragen aan het verwezenlijken van de wensen en doelen van uw klanten. Als planner is het uw taak om uw klanten hiervan op de hoogte te houden, of aan te geven als bijsturing noodzakelijk is. De beleggingsresultaten vallen bijvoorbeeld tegen. Van u wordt dan verwacht dat u uw klant adviseert om bijvoorbeeld zijn beleggingshorizon te verlengen, de inleg te verhogen of eventueel het beleggingsdoel bij te stellen. Uiteraard is het ook mogelijk dat de behaalde rendementen beter zijn dan verwacht. U doet er dan misschien goed aan om uw klant te adviseren zijn al opgebouwde vermogen te beschermen door bijvoorbeeld te switchen van een offensieve naar een defensieve modelportefeuille. Andere zaken waar u rekening mee moet houden zijn veranderingen in wet- en regelgeving, inflatie, economische situatie, mogelijk nieuwe en betere producten, et cetera.

Door de diverse wijzigingen in de loop der tijd zal het oorspronkelijke financieel plan wijzigingen ondergaan. Het is goed om na de periodieke update (zie punten hierboven) uw klanten een update van het financieel plan te sturen / mailen. Om te weten te komen of er iets aan de persoonlijke of financiële situatie van uw klanten is veranderd, kunt u natuurlijk wachten totdat zij contact met u opnemen. Beter is het als planner om een proactieve benadering te hanteren. Veel succes!

Reageer op dit artikel