blog

De keerzijde van het provisieverbod

Financiële planning

De keerzijde van het provisieverbod

Het provisieverbod voor financieel dienstverleners bij de advisering en bemiddeling in complexe financiële producten is per 1 januari 2014 uitgebreid naar alle vormen van beleggingsdienstverlening. Het doel van het totale provisieverbod is dat de financiële dienstverlening voor consumenten onafhankelijker, transparanter en goedkoper wordt. Maar elk voordeel kent ook zo zijn nadeel. Welke gevolgen heeft het provisieverbod voor adviseurs en klant?

Bij advies moet het belang van de klant centraal staan en met het provisieverbod beoogt de wet- en toezichthouder perverse prikkels weg te nemen. Maar of Nederlanders ook in 2014 en de jaren daarna bereid zijn om niet alleen eenmalig, maar vooral ook doorlopend, te betalen voor hun financieel advies, is en blijft de vraag. Ervaringen uit het buitenland leren dat klanten vluchten in financieel doe-het-zelven, met alle gevolgen van dien.

Voordelen
Veel financieel dienstverleners vinden dat onze wetgever en toezichthouder zijn doorgeslagen. Na het provisieverbod op complexe financiële producten is per 1 januari nu ook de beleggingsdienstverlening aan de beurt. Het provisieverbod verbiedt banken en andere tussenpersonen nog langer vergoedingen van fondshuizen te ontvangen voor het aanbieden van beleggingsfondsen. Die vergoedingen worden nu nog betaald uit de beheerskosten van de fondsen. Dit verbod op provisies geldt voor alle vormen van beleggingsdienstverlening. Vanaf dit moment zullen klanten hun beleggingsdienstverlener alleen nog direct betalen.

Doel van het provisieverbod is allereerst het versterken van de onafhankelijkheid en transparantie bij beleggingsdienstverlening. U als dienstverlener brengt voortaan alle kosten voor zijn dienstverlening direct bij de klant in rekening. Doordat u alleen nog door uw klant wordt betaald voor uw dienstverlening, stelt u alleen zijn belang centraal. Het provisieverbod zou er verder ook voor moeten zorgen dat uw klanten gemiddeld goedkoper uit zijn.

Nadelen
Goed nieuws dus allemaal tot zo ver, maar zitten er dan helemaal geen nadelen aan het provisieverbod? Nou, wel degelijk. Onafhankelijkheid, transparantie en lagere kosten zijn natuurlijk prachtig, maar een financieel product, zoals een beleggingsfonds, is vooral een middel om de doelen van klanten op de langere termijn te verwezenlijken.
Uit onderzoek blijkt dat slechts 7% van de Britten bereid is om het gemiddelde tarief van 100 pond per uur (ca. € 120) te betalen. Met als gevolg een grote vlucht naar execution only-beleggen (dat geldt ook voor andere financiële producten). Het switchen van vermogensbeheer of advies naar doe-het-zelven kan tot gevolg hebben dat klanten hun beleggingsdoelen niet zullen realiseren. Klanten zijn namelijk emotionele wezens bij wie het vaak ontbreekt aan een langetermijnstrategie. Het gevaar van het handelen naar de waan van de dag is hierdoor groot. Zo kan en zal goedkoop op de langere termijn toch duurkoop blijken te zijn!

Nadelen voor ons als adviseur zijn er ook. Als slechts een kleine groep klanten bereid is voor onze deskundigheid te betalen, zal een toenemend aantal financieel adviseurs op zoek moeten gaan naar een andere klantengroep of baan.

Doelen realiseren
Al met al is het doel van het provisieverbod is dat het klantbelang centraal komt te staan. Het verbod heeft als belangrijkste voordeel meer transparantie, onafhankelijkheid en lagere kosten voor onze klanten. De keerzijde van het provisieverbod is dat meer klanten zullen vluchten in financieel doe-het-zelven en hierdoor een kleinere kans hebben om hun doelen te bereiken. De boodschap voor 2014 aan onze klanten moet dan ook zijn dat het doel van financiële producten is dat zij hun doelen realiseren en daar blijven onze klanten advies van ons bij nodig hebben!

Reageer op dit artikel