blog

Terugblik FPA Experience 2013

Financiële planning

Terugblik FPA Experience 2013

Een bekende Belgische tv-kok sluit elk item van zijn programma af met de vraag: “En, wat hebben we geleerd?” Met deze vraag in mijn hoofd blik ik terug op het FPA-congres, waarover u afgelopen week een viertal FFP-blogs heeft kunnen lezen.

Weinig nieuws onder de zon
Vakinhoudelijk heb ik in Orlando (Florida) weinig nieuws gehoord. In de Verenigde Staten wordt financiële planning traditiegetrouw ingestoken vanuit een beleggingsperspectief. Er is geen traditie in het afsluiten van verzekeringen voor lijfrentes of pensioen. Als de gemiddelde Amerikaan al aan pensioenopbouw doet, dan doet hij dat in een zogenaamde 401k, een beleggingsvehikel waarmee gespaard (lees dus: belegd) wordt voor later. Ik denk dan bij mezelf: “Als iedereen bij pensionering daadwerkelijk $ 401k (lees: vierhonderd en één duizend dollar) zou hebben, dan zit de Amerikaanse burger er warmpjes bij.”

Wetgeving en beloning
Op het gebied van wetgeving en regulering komen thema ’s terug als “a ban on commission” tot klant centraal en transparantie in dienstverlening en beloning. Opvallend is dat ik de indruk heb gekregen dat we in Nederland redelijk voorop lopen. De sterke lobby heeft in de Verenigde Staten een vergelijkbaar initiatief voor een provisieverbod stevig geblokkeerd. In andere landen is weliswaar de hoogte van veel provisies verlaagd, maar bestaat de totale omzet van een financieel planningskantoor nog voor een groot deel uit commissie-inkomsten.

Er wordt wel gefilosofeerd over hoe een financieel adviseur zijn toegevoegde waarde moet ‘verkopen’ (zie de eerdere blog van Andrea Middel), maar alleen in het Verenigd Koninkrijk en Nederland is dat echt actueel.

Beschermd beroep
Wél in het oog springend zijn de FoFA-ontwikkelingen in Australië. FoFA staat voor Future of Financial Advice. Het is de verzamelnaam voor een indrukwekkend pakket aan wet- en regelgeving, die de kwaliteit en transparantie van financieel advies moet verbeteren. Eén van de voorgestelde maatregelen is om het beroep van financieel adviseur en financieel planner wettelijk te gaan registreren. Een interessante ontwikkeling.

Zij-instroom
In Nederland praten we veel over de toekomst van het vak van financieel adviseur en over het gewenste, toekomstige profiel van financieel professionals. Ik ben ervan overtuigd dat we in de toekomst meer ‘zij-instroom’ in deze beroepsgroep gaan krijgen. Bijvoorbeeld van de kant van beleggingsadviseurs en accountants. Die ontwikkeling is ook zichtbaar in andere landen.

Tot slot
Waar we tot slot echt iets van kunnen leren, is de wijze waarop in het Amerikaanse opleidingssysteem het vak van financieel planner is ingebed. Dit blijkt alleen al uit het aantal universiteiten waar een opleiding tot financieel planner gevolgd kan worden. Dit zegt ook iets over het niveau waarop financiële planning (en dus integrale advisering) wordt gesitueerd. Een onderwerp om actief te blijven volgen.

Reageer op dit artikel