blog

Een planner hoort te plannen

Financiële planning

Een planner hoort te plannen

Tijdens het jaarlijkse financialplanningcongres georganiseerd door de Financial Planning Association (FPA) kwamen 1.800 planners van over de hele wereld drie dagen bij elkaar in Orlando. Welke les kunnen planners in Nederland hieruit trekken?

Vandaag de dag hebben wereldwijd weinig consumenten de beschikking over een financieel planner. Dit is jammer, want het ontbreken van deze geïntegreerde financiële dienstverlening (lees: doelplanning, inkomensplanning, vermogensplanning en estate planning) is namelijk de reden waarom consumenten in binnen- en buitenland financiële producten kopen die zij eigenlijk niet nodig hebben. Of te veel of juist te weinig risico’s nemen om hun toekomstige wensen, doelen en dromen te verwezenlijken. Kortom, gezocht: financieel planners die ook werkelijk willen plannen!

1 op 1.800
Financiële planning en het beroep van financieel planner is afkomstig uit de Verenigde Staten. In 1970 werd daar de International Association of Financial Planners (IAFP) opgericht. In 1973 ontvingen de eerste 42 cursisten de titel CFP (Certified Financial Planner). Dit aantal is ondertussen gegroeid naar meer dan 70.000 gecertificeerde planners. Uitgaande van ongeveer 115 miljoen Amerikaanse gezinnen is er dus één financieel planner beschikbaar op 1.600 huishoudens. In Nederland zijn er een kleine 4.000 gecertificeerde planners. Uitgaande van ruim 7 miljoen huishoudens is er één planner beschikbaar voor circa 1.800 huishoudens. In de Verenigde Staten is het beroep van financieel planner een van de snelst groeiende beroepen. Mijn verwachting is dat ook in ons land een mooie toekomst is weggelegd voor de groei van deze beroepsgroep. Maar het op zak hebben van een FFP-, MFP- of CFP-titel – van de zotte trouwens dat wij als klein landje weer drie titels naast elkaar kennen in plaats van de wereldwijde standaard CFP – wil nog niet zeggen dat ook al deze ‘planners’ zich ook werkelijk (gaan) bezighouden met het vak van financieel planner.

Planners en plannen
De hoeveelheid financieel planners zegt helaas niet alles. Belangrijker is hoeveel planners houden zich ook werkelijk bezig met financiële planning in de breedste zin van het woord. De conclusie dient te worden getrokken dat in vergelijking met andere landen in ons land slechts weinig planners echt dagelijks met financiële planning bezig zijn. Dit is ook niet zo gek, want financiële planning is een van de moeilijkste vakgebieden die er zijn binnen de financiële wereld. Het schrijven van een goed en gedegen financieel plan kost veel tijd en aandacht en het is een misverstand dat een softwarepakket ons dit werk uit handen neemt, hooguit betreft het hier een hulpmiddel om efficiënter te kunnen werken. Dat betekent dus dat een planner een aantal kwaliteiten moet hebben welke niet voor iedereen zijn weggelegd of waar niet iedereen zin heeft (of krijgt) om hier veel tijd in te steken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld: het kunnen voeren van een goed gesprek, lastige financiële kwesties simpel kunnen vertalen en opschrijven in voor klanten begrijpelijke taal, kunnen rekenen en last but not least het verband kunnen zien en het overzicht houden in diverse complexe financiële situaties.

Planners moet zich dus meer gaan bezighouden met plannen. Binnen de CFP is dit al de normaalste zaak van de wereld, nu in Nederland nog. Goed nieuws is dat het initiatief FFP 2.0 nieuwe vakbekwaamheidseisen wil doorvoeren om dit in ons land te realiseren. Dit lijkt mij ook gelijk de uitgelezen mogelijkheid om de FFP en de MFP gezamenlijk onder te brengen in de CFP. Ik heb een droom: vanaf 2015 5.000 plannende CFP-professionals in Nederland!

Reageer op dit artikel