blog

Problemen bij de mogelijke schenkingsvrijstelling van € 100.000

Financiële planning

Recent is uitgelekt dat de regering voornemens is voor het jaar 2014 een schenkingsvrijstelling van € 100.000 te introduceren. Deze schenkingsvrijstelling geldt dan niet alleen in ouder-kindsituaties maar voor eenieder. Aan zo’n regeling zit een aantal haken en ogen.

Er is geen leeftijdsgrens gebonden aan deze schenkingsvrijstelling. Wel zijn als voorwaarden gesteld dat de schenking gebruikt moet worden voor de aankoop van een eigen woning, de aflossing van de hypotheek van de eigen woning of het onderhoud van de eigen woning. Onderstaand voorbeeld maakt duidelijk welke haken en ogen er zitten aan deze vrijstelling.
Herroepingsclausule
De heer X (60 jaar) is vrijgezel en heeft geen kinderen. Hij wil zijn vermogen nalaten aan zijn neef. De mogelijkheid om in 2014 € 100.000 te schenken aan zijn neef spreekt hem aan. In dit geval  wordt er een belastingbesparing van 30% gerealiseerd. Maar de heer X weet met het oog op de toekomst niet helemaal zeker of hij dit bedrag wel kan missen. Daarom wordt ervoor gekozen om aan de schenking een herroeppingsclausule te verbinden. Sinds 2003 is het mogelijk dat de schenker de schenking op een later tijdstip weer ongedaan maakt als ten tijde van de schenking een dergelijke clausule is opgenomen. Aldus geschiedt. De neef krijgt € 100.000 en lost zijn hypotheek af.
Aandachtspunten
Het eerste aandachtspunt is dat neef vermoedelijk boeterente moet gaan betalen. Het tweede aandachtspunt voor neef is het belangrijkst: hij moet zich realiseren wat de gevolgen zijn indien zijn oom de schenking daadwerkelijk gaat herroepen. Stel dat de schenking na vijf jaar wordt herroepen, dan moet neef de € 100.000 terugbetalen en hiervoor vermoedelijk weer een lening aantrekken. Het is de vraag of de bank dan op dat moment de lening nog wil verstrekken.Voldoet neef dan nog aan alle inkomensnormen om een lening te verkrijgen? Maar het grootste probleem zit in de fiscaliteit. De lening is dan geen eigenwoninglening dus valt niet in box 1 maar in box 3. Hierdoor is de rente van de lening niet aftrekbaar.
Denk twee keer na
Mocht deze schenkingsvrijstelling er daadwerkelijk komen, dan is de moraal van het verhaal: krijgt u het schenkingsaanbod in 2014 met een herroepelijkheidsclausule, denkt u dan nog even twee keer na voordat u de schenking accepteert.

Reageer op dit artikel