blog

Wijziging huwelijksvoorwaarden kan gevolgen hebben voor renteaftrek van de eigen woning

Financiële planning

Het zal u niet ontgaan zijn dat per januari 2013 de spelregels omtrent hypotheekrenteaftrek veranderd zijn. Uit de onderstaande case blijkt dat de impact hiervan uit een onverwachte hoek kan komen.

De heer A en mevrouw B zijn gehuwd in gemeenschap van goederen. Zij bezitten sinds 2001 een eigen woning (waarde € 300.000). Ook is er sprake van een hypothecaire aflossingsvrije lening ( € 200.000). Daarnaast bezitten zij € 100.000 aan spaargelden.
De heer A is voornemens een eigen bedrijf te beginnen. Zij willen niet, dat als er iets mis gaat met de onderneming van de heer A, zijn schuldeisers beslag kunnen leggen op de eigen woning. Daarom willen zij huwelijksvoorwaarden opmaken.
De verdeling van het gemeenschappelijk vermogen zal als volgt gaan plaatsvinden: de heer A krijgt het spaargeld en mevrouw B krijgt de woning en de hypotheek.
Wat men zich vermoedelijk niet realiseert, is dat mevrouw B contact moet opnemen met de bank om de leningovereenkomst aan te passen. Indien zij dit niet doet, is de helft van de hypotheekrente fiscaal niet meer aftrekbaar. Er is hier namelijk sprake van “boedelontmenging” en hier is fiscaal geen regeling voor getroffen. Dus mevrouw B “koopt” de helft van de woning van de heer A en hierdoor is het nieuwe fiscale systeem van toepassing waardoor er in de leningsovereenkomst een annuïtaire aflossing moet worden overeengekomen. Zij heeft fiscaal te maken met de beperking dat als je van de partner “koopt”, de hypotheekrenteaftrek alleen over het bedrag kan plaatsvinden dat de partner al aan hypotheekschuld had. Concreet betekent dit dus dat mevrouw B een bedrag van € 100.000 annuïtair moet aflossen en dat de andere helft van de lening aflossingsvrij kan doorlopen. Dus door het wijzigen van de huwelijksvoorwaarden is er in dit geval sprake van een maandelijkse stijging van de woonlasten.
Ik kan mij voorstellen dat als A en B nadenken over het opmaken van huwelijksvoorwaarden, zij zich niet realiseren dat deze wijziging impact heeft op de aftrek van de hypotheekrente en een aflossingverplichting met zich meebrengt. Dus een schone taak voor adviseurs!
De echtelieden hadden dit kunnen voorkomen door de verdeling van de woning zo te redigeren dat zij beiden voor de helft eigenaar van de woning blijven, maar op grond van de risicoafwegingen wilden zij dit niet.

Reageer op dit artikel