FAQ

Vragen over uw abonnement op am:magazine en/of am:signalen

Ik heb een vraag over mijn abonnement op am:magazine en/of am:signalen, met wie kan ik contact opnemen?
Voor vragen over uw abonnement kunt u contact opnemen met de klantenservice.

Vakmedianet
Afdeling Klantenservice
T (088) 5840 890
E klantenservice@vakmedianet.nl

Een adreswijziging doorgeven? Stuur dan een e-mail naar adreswijziging@vakmedianet.nl.

Hoe kan ik mijn abonnement op am:magazine en/of am:signalen beëindigen?
Hier voor neemt u contact op met:

Vakmedianet
Afdeling Klantenservice
T (088) 5840 890
E klantenservice@vakmedianet.nl

Waarom ontvang ik am:magazine niet meer (gratis)?
Periodiek controleren wij of u nog aan de criteria voldoet voor een gratis abonnement op am:magazine. Onlangs zijn er wijzigingen doorgevoerd in het bestand gratis abonnees. Wilt u am:magazine weer ontvangen, dan kunt u zich hier abonneren.

Hoe ontvang ik het digitale magazine van am:?
Het digitale magazine van am: kunt u uitsluitend op uitnodiging ontvangen. Een specifieke selectie van de am:doelgroep ontvangt op dit moment toegang tot dit digitale magazine. Ook abonnees krijgen bij iedere uitgave van am:magazine een uitnodiging om het digitale magazine te bekijken als extra service. Wilt u ook gebruik maken van deze service? Hier kunt u zich abonneren.

Ik ben geabonneerd op am:magazine, waar kan ik mijn abonnementsnummer vinden?
Het abonnementsnummer vindt u op de wikkel waarin am:magazine wordt verzonden. Klik hier voor een voorbeeld.

Ik heb am:magazine niet of niet op tijd ontvangen. Wat kan ik hier aan doen?
Wanneer u am:magazine niet of te laat heeft ontvangen, kunt u via abonneren.nl een bezorgklacht indienen. Onze klantenservice neemt bij aanhoudende klachten contact met u op.

Ik wil mijn abonnement op am:magazine mee verhuizen naar het buitenland. Kan dat?
U kunt een betaald abonnement op am:magazine mee verhuizen naar het buitenland, echter het abonnementstarief wordt aangepast.

Ontvang ik een factuur?
U ontvangt altijd een factuur, ook wanneer u heeft aangegeven via automatische incasso te willen betalen.

Ik heb geen abonnement maar toch ontvang ik een editie van am:magazine
Wanneer u geen abonnement hebt op am:magazine en het vakblad wordt toch bezorgd, dan bent u door de uitgever geselecteerd om 1 of meerdere proefnummers kosteloos te ontvangen

Stopt een kortingsabonnement van am:magazine automatisch?
Nee, een kortingsabonnement op am:magazine loopt over in een normaal abonnement. Dit abonnement is per maand opzegbaar.

Vragen over uw abonnement op am:signalen flash en/of de wekelijkse nieuwsbrieven

Ik heb me ingeschreven voor am:signalen flash en/of de wekelijkse nieuwsbrieven, hoe kan ik mijn gegevens wijzigen?
Onderaan de nieuwsbrief waarvoor u een wijziging wilt doorgeven vindt u een balk met de link ‘wijzigen’. Door op de link te klikken komt u op de pagina terecht waar u uw gegevens kunt wijzigen.

Ik heb me ingeschreven voor am:signalen flash en/of de wekelijkse nieuwsbrieven, hoe kan ik me hiervoor afmelden?
Onderaan de nieuwsbrief waarvoor u zich wilt afmelden vindt u een balk met de link ‘afmelden’. Door op de link te klikken komt u op de pagina terecht waar u zich kunt afmelden

Producten & bestellen

Uit welke onderdelen bestaat het interactieve platform van am:?
• am:magazine
• am:signalen
• am:web
• am:events

Hoe kan ik mij abonneren op am:magazine?
Klik hier om u te abonneren op am:magazine.

Hoe kan ik mij abonneren op am:signalen?
Klik hier om u te abonneren op am:signalen.

Hoe kan ik mij inschrijven voor am:signalen flash (de gratis dagelijkse nieuwsupdate) of de wekelijkse nieuwsbrieven?
Klik hier om u in te schrijven voor am:signalen flash of de wekelijkse nieuwsbrieven op het gebied van pensioen, schade en financiële planning.

Waar kan ik een overzicht van de am:events vinden?
Klik hier om het overzicht van am:events te bekijken.

Adverteren

Voor wie is het platform van am:?
am: is het interactieve platform voor professionals in de financiële dienstverlening. De informatiebron die hem dagelijks via mobiel en desktop scherp houdt met nieuws en vakkennis. De inspirator die ontwikkelingen voor hem duidt en verschillende opinies naast elkaar zet in een nieuw maandelijks magazine. De vakgenoot die hem introduceert bij collega’s en hem oog in oog brengt met ‘thought leaders’ op baanbrekende events. Met am: heeft de professional altijd toegang tot de juiste informatie op het juiste moment via het juiste kanaal.

Ik wil graag adverteren in de am:media
Klik hier voor meer informatie en de mogelijkheden van am:media. U vindt daar ook de contactgegevens van de juiste collega’s.