nieuws

Zo werf je nieuwe adviseurs

Cijfers 1073

Zo werf je nieuwe adviseurs

De toekomst van financieel adviseurs is er een met veel onzekerheden. Ontwikkelingen als robo-advies, execution only, het provisieverbod, PE-diplomaplicht en zorgplicht maken de markt zeer dynamisch, maar kunnen ook als bedreigend worden ervaren. De komende jaren is er behoefte aan vers bloed in de financieel adviesmarkt. Gelukkig lijkt de animo om te werken in de financieel adviesmarkt goed te zijn.

Zo constateert het Ratinginstituut Financieel Dienstverleners in haar Marktflitsen van mei 2018 onder andere dat het aantal starters in de intermediaire markt de laatste jaren toeneemt. Van 137 in 2015 naar 189 in 2017. Die starters zijn met name gespecialiseerde kantoren. Het CDFD rapporteert dat ook na de omwisselperiode voor de PE er heel veel initiële examens worden afgenomen. In een eerdere publicatie van het Ratinginstituut (februari 2017) werd geconstateerd dat de intermediaire markt meer dan gemiddeld vergrijsd is. En dat beeld is herkenbaar als je op een congres voor de intermediaire markt rondloopt.

Fysieke adviseur

De komende jaren zullen veel financieel adviseurs met pensioen gaan en zal er vervanging moeten plaatsvinden. Een deel zal wellicht door robots worden vervangen, maar de fysieke adviseur zal voorlopig nog de dienst uitmaken in de wereld van financieel advies. Met de groeiende onzekerheid bij burgers over hun financiële toekomst kan de behoefte aan financieel adviseurs alleen maar toenemen.

Woud aan regels

De vraag is hoe de adviesmarkt zichzelf aantrekkelijk maakt voor nieuwe adviseurs. Natuurlijk is het vak anders dan vroeger. Er zijn meer eisen om als adviseur aan de slag te kunnen, de bonus is vrijwel uitgebannen en het woud aan regels en toezicht is uitgebreid. Het geklaag hierover in de sector is duidelijk te horen. Maar richting nieuwe adviseurs, zoals bijvoorbeeld studenten aan Hogescholen, zal de adviesmarkt een wervend verhaal moeten gaan houden. De ingrediënten daartoe zijn volop aanwezig.

Leuk vak

Financieel advies is vooral een leuk vak. Tenminste dat vinden de meeste adviseurs die ik spreek. Zij worden blij van het kunnen helpen van klanten bij allerlei financiële vraagstukken. Veel burgers voelen zich onzeker over hun financiële situatie en ondernemen te weinig actie voor een goede financiële toekomst. Zie daar het maatschappelijke belang van financieel advies. En daarbij verandert de manier waarop advies wordt aangeboden. Ontwikkelingen als robo-advies, artificial intelligence, blockchain en smart industry klinken voor de oude garde adviseurs misschien als science fiction, voor de jongere generaties zijn dat juist thema’s waar zij blij van worden. Dat deze digitale revoluties juist ook in de financieel adviesmarkt hun weerslag krijgen maakt het werk als financieel adviseur extra aantrekkelijk.

Volop groeimogelijkheden

Maak als financieel adviesmarkt een wervingscampagne voor nieuwe financieel adviseurs om daarmee ook uit te stralen dat er geloof is in een goede toekomst voor financieel advies. Maatschappelijk verantwoord werk, in een dynamische high tech omgeving, met volop groeimogelijkheden en de uitdaging om de transitie mede vorm te geven naar een meer klantgerichte sector. Dan zal het aantal startende adviseurs in de marktflitsen van het Ratinginstituut verder toenemen en stromen de opleidingen voor financieel adviseurs verder vol.

Reageer op dit artikel